środa, 16 czerwca 2021 08:35

Blisko 140 tysięcy złotych na ochronę 8 zabytków w powiecie bocheńskim

Autor Mirosław Haładyj
Blisko 140 tysięcy złotych na ochronę 8 zabytków w powiecie bocheńskim

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

Blisko 140 tysięcy złotych z budżetu powiatu pozwoli wspomóc renowację 8 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

— Powiat Bocheński już od 10 lat wspiera renowację najcenniejszych zabytków. W tym okresie przeznaczyliśmy na ten cel ponad 0,5 miliona złotych

— podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.

Lista beneficjentów:

  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Joachima w Krzyżanowicach - Wykonanie prac związanych z zakończeniem instalacji ppoż. I monitoringiem placu kościelnego - 19 990,00 zł
  • Zespół zamkowy w Nowym Wiśniczu - Nowy Wiśnicz, zamek XVII w., remont pokrycia dachowego na bastionie północnym fortyfikacji, etap I - 20 000,00 zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - Odtworzenie zewnętrznych drzwi zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie - 18 900,00 zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie - Chełm, ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1749 r., pełna konserwacja dolnej kondygnacji – etap IV - 15 000,00 zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy  - Konserwacja zabytkowego wyposażenia gotyckiego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy, tj. ławek barokowych z XVII w. - 25 000,00 zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy - Konserwacja polichromii (1899 r.) nawy – ściana tęczowa w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy -   8 500,00 zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. Jezusa Nazaretańskiego z Bazyliki  pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni w zakresie złoconej ramy z obrazem Jezusa i obrazem zasuwnym Kryspina i Kryspiniana oraz stelażu konstrukcji - 19 000,00 zł
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie - Konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego pw. św. Andrzeja Boboli z kościoła parafialnego w Gawłowie w zakresie zwieńczenia i konstrukcji struktury architektonicznej - 10 000,00 zł

Inf. i foto.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje