sobota, 23 maja 2020 10:05

Bochnia: Zajęcia świetlicowe dla klas I-III przywrócone od 25 maja

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Zajęcia świetlicowe dla klas I-III przywrócone od 25 maja

Od dnia 25 maja zostaną przywrócone zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Bochni, w których będą obowiązywały wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Od 25 maja uczniowie klas VIII szkół podstawowych w Bochni mogą korzystać z konsultacji w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych, których wymiar i czas zostanie uzgodniony przez dyrektorów szkół.

Od 18 maja przywrócona została możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka za zgodą rodziców.

Aktualnie dyrektorzy przygotowują się do zapewnienia dzieciom jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. W tym celu opracowane są odpowiednie procedury. Szkoły są zaopatrywane w środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji.

Rodzice zainteresowani objęciem ich dziecka zajęciami świetlicowymi w szkole podstawowej proszeni są o złożenie deklaracji w terminie określonym na stronie internetowej szkoły.

Godziny pracy świetlicy będą wynikały z informacji zebranych od rodziców.

W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektorzy podejmą decyzje, czy zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I-III będą w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do szkoły. W takim przypadku zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Oprócz przygotowania się pracowników szkół do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

  1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, jeśli czuje si e nie najlepiej – nich pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj do szkoły dziecka także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
  2. Zapewnij dziecku maseczkę ochronną. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
  3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu, ust i nosa, niepodawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
  4. Wytłumacz, dlaczego dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
  5. Rodzic bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do szkoły w okresie trwania epidemii COVID-19.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszelkie informacje na temat wznowienia zajęć świetlicowych, rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się na stronach internetowych konkretnych szkół. Urząd prosi o bezpośredni kontakt z dyrektorami szkół w tym zakresie.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje