poniedziałek, 4 stycznia 2021 17:08

Bochnia: Kto wybuduje Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z hospicjum?

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Kto wybuduje Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z hospicjum?

Budynek powstanie przy ul. Karolina w Bochni w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej.

Ogłoszony został przetarg na budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z hospicjum w Bochni. Budynek powstanie przy ul. Karolina w Bochni w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej. Środki na ten cel zabezpieczyła Rada Powiatu w Bochni podczas grudniowej sesji.

Dzięki tej inwestycji osoby ciężko chore zyskają pomoc i opiekę. Od dawna powtarzam, że ta inwestycja jest dla Zarządu Powiatu priorytetem. Udało nam się pozyskać częściowe dofinansowanie na jej realizację. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych środków, co pozwoli nam przyspieszyć budowę ZOL-u oraz wykorzystać ten budynek jeszcze na potrzeby walki z pandemią COVID19

– mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Obecnie Oddział Opiekuńczo-Leczniczy znajduje się w budynku szpitala powiatowego i ma zaledwie 20 miejsc. Potrzeby są dużo większe, dlatego zdecydowano o budowie nowego budynku dla blisko 100 pacjentów w tym 24 hospicyjnych. Powstanie on przy ul Karolina w Bochni. Inwestycję będzie realizował szpital. Zabezpieczona jest działka, gotowy jest projekt techniczny, komplet uzgodnień i pozwoleń.

Jeśli uda się pozyskać dodatkowe dofinansowanie dla inwestycji, będzie można ją zrealizować na tyle szybko, aby nowy oddział pomógł w walce z pandemią COVID19.

Deklarujemy gotowość tymczasowego przeznaczenia ponad 150 miejsc w projektowanym zakładzie opiekuńczo-leczniczym na cele hospitalizacji osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Po wygaśnięciu epidemii koronawirusa, obiekt będzie pełnił swoją docelową funkcję związaną z zapewnieniem opieki długoterminowej dla mieszkańców regionu

– dodaje Adam Korta.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni
Fot.: Photo by Joseph Chan on Unsplash

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje