poniedziałek, 1 marca 2021 06:12

Burmistrz Bochni: "Ostatni rok to nie był dla nas dobry czas"

Autor Mirosław Haładyj
Burmistrz Bochni: "Ostatni rok to nie był dla nas dobry czas"

27 lutego 1253 r. Bochnia otrzymała prawa miejskie.

Z okazji 768. rocznicy Lokacji Miasta Bochnia burmistrz Stefan Kolawiński wystosował list do mieszkańców.

– Moje tradycyjne wystąpienie z okazji święta lokacji miasta poświęcone było zazwyczaj temu, co najważniejszego działo się w ubiegłym roku w Bochni, w Polsce i na świecie, ale dzisiejszy czas wymaga od nas skupienia się na fundamentalnym celu, na walce z pandemią

– podkreślił włodarz Bochni.

Kolawiński zwrócił uwagę na to, iż "ostatni rok to nie był dla nas dobry czas". Burmistrz wyraził jednak nadzieję, że "obecne restrykcje, ale też prowadzone szczepienia, odmienią wkrótce ten trudny czas i będziemy mogli w końcu zacząć żyć pełnią życia".

27 lutego 1253 r. Bochnia otrzymała prawa miejskie

Książę Bolesław Wstydliwy wydał w Korczynie akt lokacyjny, pozwalając czterem zasadźcom – Mikołajowi synowi Volkmara z Legnicy, Mikołajowi z Kijów, Mikołajowi z Głubczyc i Idziemu, synowi Henryka ze Słupa – założyć miasto Bochnię na prawie magdeburskim z przywilejami, jakie posiadał Wrocław i którego urządzenia prawne stały się wzorem dla Bochni. Pierwszym wójtem został Mikołaj, syn Volkmara.

Lokacja miasta była bezpośrednim następstwem odkrycia tu soli kamiennej i formą wdzięczności księcia za oddane mu przez zasadźców usługi w uruchomieniu pierwszej kopalni.

Poniżej pełna treść listu burmistrza

Szanowni Państwo,
27 lutego 2021 roku mija 768. rocznica Lokacji Miasta Bochnia.
Moje tradycyjne wystąpienie z okazji święta lokacji miasta poświęcone było zazwyczaj temu, co najważniejszego działo się w ubiegłym roku w Bochni, w Polsce i na świecie, ale dzisiejszy czas wymaga od nas skupienia się na fundamentalnym celu, na walce z pandemią. To jest teraz priorytetowa sprawa i temu musimy poświęcić największą uwagę.
Ostatni rok to nie był dla nas dobry czas. Na wiosnę 2020 roku uderzyła w nas wiadomość o grożącym całemu światu wirusie, ogłoszono pandemię i wprowadzono cały szereg obostrzeń, wymagających od nas wielu wyrzeczeń i powodujących wyłączeniu z działalności wielu firm, a nawet całych branż. Pomimo wsparcia ze strony Rządu, a po części i miasta Bochnia, powstały bardzo silne zawirowania ekonomiczne.
Zagrożenie likwidacją, wzrostem bezrobocia i zapaścią gospodarczą państwo, złapało lekki oddech podczas okresu letnio-jesiennego, jednak pod koniec roku wirus COVID-19 uderzył o wiele mocniej niż na wiosnę i znów rozpoczął się trudny okres twardych obostrzeń i zamykanie wielu firm.
Wszyscy odczuwamy także psychiczne uciążliwości związane z różnego rodzaju zakazami, które nie pozwalają nam tak, jak wcześniej funkcjonować i stoją na przeszkodzie normalnego, swobodnego życia.
Pomimo o wiele niższych wpływów do budżetu miasta, jako Gmina Miasta Bochnia prowadziliśmy i będziemy prowadzić zarówno działalność inwestycyjną, jak i obsługę mieszkańców. Epidemia wymusiła wprowadzenie wielu ograniczeń skutkujących zmianami w funkcjonowaniu Urzędu Miasta. Staramy się, aby te utrudnienia były dla Państwa jak najmniej odczuwalne i jak najmniej dolegliwe. Także wspólnie z Radą Miasta czynimy wysiłki, by tak dysponować posiadanymi środkami finansowymi, aby najważniejsze dla Państwa i dla miasta inwestycje były wykonywane.
Wszyscy mamy nadzieję, że obecne restrykcje, ale też prowadzone szczepienia, odmienią wkrótce ten trudny czas i będziemy mogli w końcu zacząć żyć pełnią życia.
Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować pracownikom opieki medycznej za ich wielki trud, a w szczególności lekarzom, ratownikom i pielęgniarkom bezpośrednio walczącym o życie chorych na COVID. Dziękuję wszystkim służbom za udźwignięcie dodatkowego ciężaru obowiązków, nauczycielom za sprawne prowadzenie zdalnego nauczania i wszystkim, dosłownie wszystkim obywatelom miasta Bochnia, którzy z tak dużym zrozumieniem i pokorą, potrafią odpowiedzialnie unieść wszelkie ciężary, jakie musimy dźwigać na skutek epidemii.
Z okazji 768. rocznicy Lokacji Miasta Bochnia życzę Państwu jak najszybszego powrotu do normalnego, swobodnego życia, samych sukcesów i odrobienia wszystkich strat, jakich doznaliście, a tym którzy utracili zatrudnienie, powrotu do pracy. Przez 768 lat Bochnia przechodziła przeróżne koleje losu, ale zawsze wychodziliśmy zwycięsko z najtrudniejszych nawet przeciwności.
Życzę Państwu jak najwięcej pogodnych, jasnych chwil, aby obecna, trudna dla nas wszystkich pora odeszła w niepamięć, a jeśli już będzie powracała, to tylko w luźnych rozmowach, w rodzinnym – koleżeńskim gronie, jako wspomnienie o tym, jak poprzez swoją odpowiedzialność wygraliśmy walkę z przeciwnościami.
Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia

Inf.: UM Bochnia
Fot.: UM Bochnia, Autorstwa Paweł Klasa - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16783347

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka