czwartek, 15 kwietnia 2021 15:07

Chcą zakazać palenia węglem w gminach dookoła Krakowa. Od kiedy?

Autor Marzena Gitler
Chcą zakazać palenia węglem w gminach dookoła Krakowa. Od kiedy?

Burmistrzowie i wójtowie gmin Metropolii Krakowskiej chcą wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 r. Decyzję mają poprzedzić lokalne debaty.

Inspiracją do wprowadzenia ograniczeń jest opublikowanie przez Urząd Marszałkowski „Wytycznych wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim”. Wprowadzenie zakazu byłoby kolejnym krokiem po likwidacji kotłów bezklasowych do końca 2022 r. oraz wymianie wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2026 r.

Opublikowane w marcu br. przez Urząd Marszałkowski wytyczne wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim, wskazują, że odejście od palenia węglem jest najlepszym kierunkiem, który służy poprawie jakości powietrza.

Kraków, Metropolia Krakowska
Gminy Metropolii Krakowskiej/ graf. UMK

Włodarze gmin Metropolii Krakowskiej po zapoznaniu się z dokumentem ustalili, że – mając na uwadze potrzeby społeczne oraz wykorzystując wytyczne – w najbliższym czasie zainicjują w gminach debatę dotyczącą wprowadzenia zakazu spalania węgla od 2029 r.

Zgodnie z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do końca 2022 r. mieszkańcy gmin Małopolski muszą zlikwidować kotły bezklasowe. Kolejna ważna zmiana to wymiana wszystkich kotłów 3. i 4. klasy do końca 2026 r. Naturalną konsekwencją wdrożenia powyższych zmian jest całkowite odejście od stosowania węgla.

Szefowie gmin sąsiadujących z Krakowem chcą rozpocząć dyskusję o zakazie stosowania węgla od 2029 r. Pozostanie możliwość użytkowania kotłów na biomasę spełniających wymagania klasy 5. do końca ich żywotności, a w przypadku kotłów na biomasę spełniających wymagania ekoprojektu pozostanie możliwość ich bezterminowego użytkowania. Zgodnie z wytycznymi zakaz używania węgla do ogrzewania byłby wprowadzony lokalnymi uchwałami antysmogowymi podejmowanymi przez rady poszczególnych gmin. W dalszej kolejności zakaz stosowania węgla wymaga zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

By móc z sukcesem zrealizować plan, trzeba do tego przekonać mieszkańców, czemu mają służyć lokalne debaty. Wprowadzane zmiany powinny odbywać się przy zwiększaniu świadomości społecznej o znaczeniu jakości stosowanego paliwa oraz przy wsparciu przez samorządy mieszkańców w tych działaniach.

Ważnym czynnikiem usprawniającym przeprowadzenie zmian jest rozwój sieci gazowniczej i wspieranie alternatywnych form ogrzewania. Dodatkową zachętę do odejścia od stosowania węgla powinny stanowić dotacje funduszy europejskich.

Wsparcie dla działań około krakowskich samorządów deklaruje prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który na przykładzie Krakowa podkreśla, że odejście od stosowania węgla to skuteczny środek do redukcji niskiej emisji. – Chciałbym, żeby ta kadencja przyniosła rozstrzygnięcia w kwestii zakazu palenia węglem również w gminach sąsiadujących z Krakowem – mówi prezydent.

Jednymi z pierwszych gmin Metropolii, które rozpoczęły działania zmierzające do przyjęcia lokalnej uchwały antysmogowej są gmina Skawina oraz gmina Zabierzów.

Rada Gminy Skawina w 2019 r. pojęła uchwałę w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w gminie Skawina. Ta uchwała ostatecznie nie weszła w życie, ponieważ nie przyjął jej Sejmik Województwa. Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej planowane jest pierwsze czytanie uchwały prowadzącej do całkowitego zakazu palenia węglem. Natomiast w gminie Zabierzów podczas sesji Rady Gminy w marcu br. podjęto rezolucję na temat wprowadzenia zakazu spalania węgla w kotłach od 2029 r. Pisaliśmy o tym tu:

Gmina Zabierzów. Będzie zakaz używania pieców do spalania węgla? Rezolucja przyjęta
Radni Zabierzowa przyjęli skierowaną do marszałka Małopolski rezolucję w sprawie wprowadzenia zakazu używania pieców do spalania węgla. Za zagłosowało 19 radnych.

Zwolenniczką wprowadzenia zakazu palenia węglem jest też wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan. - Od wielu lat korzystamy z różnych programów. Mamy własny program gminny, w którym można otrzymać 3 tys. zł do wymiany pieca - przypomina wójt. W ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych (zit) można otrzymać nawet 7 tys. na wymianę starego pieca na nowy - przypomina wójt Zabierzowa.

Wójt Elżbieta Burtan: Popieramy zakaz palenia węglem i drzewem
Gmina Zabierzów walczy o czyste powietrze. Elementem tej walki ma być przyjęcie deklaracji o całkowitym zakazie montażu nowych instalacji, w których następuje spalanie węgla oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2029 roku całkowitego zakazu używania palenisk węglowych.

fot: Klajner/Wikipedia

Ekologia - najnowsze informacje