czwartek, 8 sierpnia 2019 08:57

Czy w Dębicy są wody geotermalne? Miasto podpisało umowę na wykonanie odwiertu za 21 milionów

Autor Marzena Gitler
Czy w Dębicy są wody geotermalne? Miasto podpisało umowę na wykonanie odwiertu za 21 milionów

7 sierpnia Dębica podpisała umowa z firmą EXALO DRILLING S.A. na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Dębicy.

Na jego wykonanie firma ma czas do końca lutego 2020 roku. Głębokość otworu ma wynieść 3100 metrów i ma na celu rozpoznanie złóż wód termalnych i powstanie przy ul. Rzecznej na terenie MPEC Sp. zo.o. Umowę uroczyście podpisali w dębickim magistracie Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta Dębicy oraz Janusz Pudło, dyrektor ds. operacji krajowych, Władysław Wilisowski, kierownik zespołu sprzedaży południe Zbigniew Szurlej, zastępca kierownika zespołu sprzedaży południe.

Zamówienie realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo, Części 1: Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych. Wykonane badania hydrogeologiczne, testy hydrodynamiczne, badania geofizyczne określą parametry złoża oraz jego przydatność do celów ciepłowniczych. Planowany efekt ekologiczny - wielkość emisji CO2 w skali roku 26,9 tys. MgCO2 przy 13,1 tys. MgCO2 dla projektowanego systemu opartego na źródłach geotermalnych. Spadek emisji CO2 - 51,4%.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to aż 21 milionów zł, ale dofinansowanie z NFOŚiGW to aż blisko 20 mln zł.

Według zaawansowanych analiz geologicznych, Polska jest bardzo zasobna w wody termalne. Naukowcy potwierdzili, że nawet na 80 proc. powierzchni naszego kraju można ich skutecznie poszukiwać. To będzie pierwszy taki odwiert w tym regionie. Włodarz miasta Mariusz Szewczyk podkreślał, że jest to ważne, bo realizując, pogram Czyste Powietrze, musimy myśleć o tym, jak zamienić źródła ogrzewania z tradycyjnych, przestarzałych pieców opalanych różnymi, nie zawsze dobrej jakości paliwami, na źródła czyste. Miasto Dębica o pieniądze na odwiert starało się od dłuższego czasu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie ocenił wniosek i przydzielił ponad 19 mln złotych dofinansowania.

inf. i foto: UM Dębica

Dębica - najnowsze informacje