wtorek, 30 kwietnia 2019 14:03

Dębica bez szans na dotację na remont ul. Kwiatkowskiego?

Autor Marzena Gitler
Dębica bez szans na dotację na remont ul. Kwiatkowskiego?

O wstrzymaniu inwestycji władze miasta poinformowały 29 kwietnia na konferencji prasowej w Urzędzie miasta, w której wziął udzieł Stefan Bieszczad Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

We wrześniu 2018 roku Miasto Dębica złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o dofinansowanie remontu ulicy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105 857R – ul. Kwiatkowskiego w Dębicy”. Wniosek ten został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Oceny Wniosków Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uplasował się na 13 miejscu listy rankingowej Wojewody Podkarpackiego, wśród 68 innych wniosków z województwa podkarpackiego złożonych na drogi gminne, z dofinansowaniem w wysokości 3 mln zł.

Po ukazaniu się listy rankingowej Wojewody Podkarpackiego w listopadzie ubiegłego roku, śladem lat ubiegłych, podjęto natychmiast niezbędne czynności umożliwiające realizację inwestycji w 2019 roku. Między innymi ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Tymczasem 19 kwietnia ukazała się nowa lista, zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów, na której wniosek złożony przez Dębicę został przesunięty z 13 miejsca listy podstawowej na trzecie od końca, 20 miejsce listy rezerwowej. W praktyce oznacza to utratę dofinansowania i konieczność rezygnacji z realizacji projektu. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że na liście projektów przeznaczonych do dofinansowanych znalazły się projekty, które otrzymały ponad dwukrotnie mniej punktów od złożonego przez dębicki.

Władze Miasta Dębicy poinformowały, że liczą na pomoc lokalnych parlamentarzystów i osób funkcyjnych w uzyskaniu wsparcie finansowego na tę potrzebną inwestycję.

inf. i foto: UM Dębica

Dębica - najnowsze informacje