poniedziałek, 26 sierpnia 2019 08:30

Dębica: "Śnieżka" zaprasza na otwarcie i koncert Katarzyny Groniec

Autor Marzena Gitler
Dębica: "Śnieżka" zaprasza na otwarcie i koncert Katarzyny Groniec

Burmistrz Miasta Dębicy wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury zapraszają na otwarcie oddanego po remoncie Domu Kultury „Śnieżka”.

Dom Kultury "Śniezka" mieści się w dawnym budynku „Sokoła", który powstał w 1912 r. z inicjatywy prof. Stanisława Wiśniewskiego, prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Równolegle z budową siedziby Towarzystwa przystąpiono do zagospodarowania otaczającego terenu, gdzie założono park z kręgielnią, kortem tenisowym i podium dla orkiestry.

W trakcie I wojny światowej budynek uległ znacznej dewastacji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości usunięto i przywrócono budynek do stanu sprzed wojny.

W latach międzywojennych budynek „Sokoła" odgrywał znaczną rolę w życiu kulturalnym miasta Dębicy. Odbywały się tutaj przedstawienia teatralne, uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne oraz zebrania polityczne.

W czasie II wojny światowej budynek uległ ponownej dewastacji. Po wojnie, dekretem PKWN z 15 grudnia 1946 r. budynek został przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

W 1947 r. nastąpiła likwidacja Towarzystwa „Sokół", a pobieżnie wyremontowany budynek przemianowano na „Dom Ludowy". W 1950 r. Zarząd Powiatowy Rady Związków Zawodowych nadał placówce status Powiatowego Domu Kultury, w którym działały zespoły artystyczne, chór, orkiestra, zespoły teatralne oraz biblioteka. W 1952 r. budynek przejęły w dzierżawę Zakłady Mięsne i nastąpiła zmiana nazwy na Zakładowy Dom Kultury.

W 1955 r. budynek przeszedł w zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i zyskał miano Klubu Fabrycznego. W przejętym budynku, w części północnej nadbudowano piętro, gdzie zorganizowano świetlicę. W budynku rozpoczęło działalność kino związkowe „Gryf". W latach 1968-1970 w czasie kapitalnego remontu palcówka została dodatkowo rozbudowana od strony południowej o piętrowe skrzydło na rzucie prostokąta, przykryte płaskim, betonowym stropodachem.

Zostały wówczas wykonane od strony południowej nowe otwory wejściowe do kina, ze schodami i betonowym zadaszeniem. Pierwotne wejście w elewacji frontowej zostało zamurowane. Wewnątrz budynku, w części przyległej do sali widowiskowej powstała kabina projektorów, wydłużono proscenium, które wcześniej kończyło się na kurtynie.

W 1972 r. dotychczasowy Klub Fabryczny przyjął nazwę Klubu Młodego Technika, który następnie przemianowano w 1985 r. na Dom Kultury „Śnieżka".

Otaczający budynek od strony południowej park w 1985 roku został wpisany do rejestru zabytków. W 2016 roku wpisano do niego również starszą część Domu Kultury "Śnieżka".

Ponad stuletni budynek od 40 lat nie był remontowany. W 2017 roku udało się 3 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację obiektu. Początkowo koszt inwestycji szacowano na ponad 4 miliony złotych, jednak po przeprowadzeniu przetargów okazało się, że remont będzie wymagał znacznie większych nakładów finansowych. Ostatecznie więc remont rozpoczłą się w maju 2018 roku.

Wykonawcą inwestycji była firma PESAM.  Zakres prac obejmował: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku DK Śnieżka wraz z wyposażeniem, remont generalny zabytkowego fortepianu, zakup i montaż zewnętrznego infokiosku, interaktywnego samoobsługowego punktu informacji oraz przebudowę chodnika przed wejściem do budynku. Ddzięki tym działaniom istniejąca infrastruktura została dostosowana do standardów zapewniających prowadzenie działalności kulturalnej na wysokim poziomie co umożliwi jej rozszerzenie o nowe formy edukacji kulturalnej.

W budynku znalazła się m.in. nowoczesna sala kinowo-widowiskowa, sala baletowa, zamontowano nowe oświetlenie i nagłośnienie. Z zamontowano 4 windy dla niepełnosprawnych. Prace kosztowały ponad 9 milionów złotych. Do remontu dołozył się wojewoódzki konserwator zabytków.

Podjęto już także starania aby przywrócić obiektowi pierwotną nazwę z czasów, gdy należał on do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, co postulował dyrektor MOK.

31 sierpnia efekty prac będą mogli zobaczyć wszyscy mieszkańcy. W bogatym programie uroczystości znajdą się atrakcje dla najmłodszych, występy kuglarzy i kapeli podwórkowej, pokazy kunsztu miejscowych grup artystycznych oraz wiele innych.

Natomiast koncertową działalność odnowiona "Śnieżka" rozpocznie występem Katarzyny Groniec, która wystapi w Dębicy 22 września.

Warto przypomnieć, że w styczniu tego roku zakończył się też remont Domu Kultury "Mors", a edukacyjną ofertę w czasie prac remontowych w "Śnieżce" i "Morsie" zapewniły Dębicki Dom Kultury i Kino Kosmos przejęte przez miasto od Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Marzena Gitler

Dębica - najnowsze informacje