czwartek, 12 sierpnia 2021 11:48

Dość kłamstw o kryzysie klimatycznym - skandaliczna wypowiedź ministra Pawła Sałka z Kancelarii Prezydenta RP

Autor Artykuł zewnętrzny
Dość kłamstw o kryzysie klimatycznym - skandaliczna wypowiedź ministra Pawła Sałka z Kancelarii Prezydenta RP

Koalicja Klimatyczna wraz z Młodzieżowym Strajkiem  Klimatycznym wspólnie wzywają prezydenta Andrzeja Dudę do odwołania  ministra Pawła Sałka z zajmowanego stanowiska oraz powołania na jego  miejsce osoby posiadającej rzetelną i aktualną wiedzę naukową w  dziedzinie zmiany klimatu. Apelują także o publiczne sprostowanie  niezgodnych z wiedzą naukową tez, przedstawionych publicznie przez  obecnego doradcę prezydenta RP.

Minister Paweł Sałek w Kancelarii Prezydenta RP  zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i  zrównoważonego rozwoju. Prezydencki minister 7 sierpnia br. był gościem  audycji w Polskim Radiu 24. W trakcie swojego wystąpienia, wygłosił tezy  na temat kryzysu klimatycznego, wykazując się całkowitą ignorancją i  brakiem rzetelności wobec aktualnych ustaleń nauki. Stwierdził, że: “koncepcja która (…) twierdzi, że człowiek ma wpływ na zmiany klimatu, w tym momencie jest głośniejsza medialnie”. Dodał również, że „ścierają  się dwie koncepcje – jedna, że człowiek ma znaczący wpływ na zmianę  klimatu, ale mamy też grono naukowców, którzy twierdzą, że człowiek,  nawet poprzez emisje gazów cieplarnianych (…) nie ma wpływu na te zmiany  (…) bo klimat zawsze się zmienia”. Powyższe słowa  stoją w sprzeczności z ustaleniami nauki, istnieje bowiem niepodważalny  konsensus naukowy co do tego, że Ziemia coraz bardziej się ogrzewa pod  wpływem działalności człowieka.

Osoba pełniąca funkcję doradcy prezydenta RP w zakresie ochrony  środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju nie ma prawa  wprowadzać opinii publicznej w błąd. To rodzi również uzasadnione  podejrzenia, że prezydent nie otrzymuje rzetelnych informacji w tym  zakresie, a takie, które wprowadzają go w błąd odnośnie np. konieczności  odejścia od spalania węgla do 2030 roku oraz podjęcia innych działań na  rzecz drastycznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez Polskę we  wszystkich sektorach. Dlatego Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wraz z  Koalicją Klimatyczną wzywają prezydenta Andrzeja Dudę do odwołania  swojego doradcy, powołania na jego miejsce kompetentnej osoby i publiczne sprostowanie niezgodnych z wiedzą naukową tez.

– Podważanie nauki, prezentowanej przez najwyższego szczebla  organ raportujący o kryzysie klimatycznym, jest skandaliczne i niezwykle  szkodliwe. Jeśli doradca prezydenta ds. klimatu mówi takie słowa w  mediach, nie sposób dziwić się, że Prezydent Andrzej Duda wykazuje się  taką bezczynnością wobec sytuacji klimatycznej i nie wychodzi z  adekwatnymi działaniami w obliczu kryzysu. Cofnięcie nieprawdziwych  stwierdzeń pana Pawła Sałka i jego dymisja to jedyna rozsądna ścieżka,  jeśli rządzącym w naszym kraju zależy na zapewnieniu nam bezpieczeństwa –  Dominika Lasota z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
– Tę wypowiedź należy uznać za skandaliczną i  skrajnie nieodpowiedzialną. Zwłaszcza w ustach człowieka, który  sprawował funkcję Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządach  Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego i był dyrektorem Krajowego  Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Trudno bowiem podejrzewać,  aby osoba o takim doświadczeniu nie wiedziała, że nie ma wśród naukowców  rozbieżności co do przyczyn zmiany klimatu, a fakt, że jest to  spowodowane działalnością człowieka jest faktem naukowym, a nie  „komunikatem medialnym". Potwierdza to jednoznacznie ostatni raport  IPCC. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat nie ukazała się żadna  publikacja naukowa, która podważała by udział człowieka w obserwowanej  obecnie zmianie klimatu. Stąd jednoznacznie należy uznać, że Paweł Sałek  świadomie, z przyczyn ideologicznych, kłamał. Dlatego w moim  przekonaniu jedynym przyzwoitym sposobem postępowania Pana Pawła Sałka  powinna być rezygnacja ze stanowiska doradcy Prezydenta RP. Jeśli tego  nie zrobi, narazi Kancelarię Prezydenta RP na zarzut propagowania teorii  sprzecznych z nauką – prof. Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej.
– Jako młodzi obywatele i obywatelki, którzy przez  całe nasze życie będą odczuwać skutki kryzysu klimatycznego jesteśmy  oburzeni wypowiedzią pana Pawła Sałka. Środowisko naukowe nie ma żadnych  wątpliwości i jak podkreśla ostatni raport IPCC jednoznacznie wiąże  postępującą zmianę klimatu ze skutkami działalności człowieka. Zmiana  klimatu już dzisiaj poprzez jaskrawo widoczne nasilające się ekstremalne  zjawiska pogodowe i klimatyczne stanowi ogromne zagrożenie dla całego  ekosystemu, dla miliardów ludzi na całym świecie i bezpośrednio także  dla nas, wszystkich Polaków i Polek. Mamy niezaprzeczalne prawo do  bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłości, wolnej od katastrofy  klimatycznej. Jest rok 2021. Nauka mówi jasno, jeśli chcemy uniknąć  katastrofy to do 2030 musimy ograniczyć emisję o ponad 65%, a do roku  2040 nasz kraj wraz z całą UE powinien osiągnąć neutralność klimatyczną.  W tej sytuacji musimy sobie jasno powiedzieć: nie ma już miejsca na  wahanie, nie ma już miejsca na nieadekwatne polityki klimatyczne, nie ma  już miejsca na kłamstwa na temat kryzysu klimatycznego i nie ma już  miejsca na polityków, którzy nie rozumieją lub nie chcą rozumieć wagi  kryzysu przed którym staje ludzkość – Mikołaj Gumulski, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.
– Świat płonie, a ludzkość stoi na krawędzi, za  którą może czekać ją katastrofa klimatyczna. Poważni, odpowiedzialni  politycy powinni zajmować się realnymi wyzwaniami, a nie wykazywać się  kompletną ignorancją. Podstawowym celem działania powinno być  opracowanie planu odejścia od węgla do roku 2030, zgodnie z tym co mówią  naukowcy i co sugerował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres  mówiąc, że kraje OECD - czyli również Polska - muszą do tego roku odejść  od węgla – Anna Ogniewska, Greenpeace Polska, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich dziennikarzy o rzetelne  informowanie obywateli na temat kryzysu klimatycznego i nieudostępnianie  przestrzeni medialnej na kłamliwe tezy, ignorujące wskazania nauki.

– Musimy zdawać sobie sprawę jako obywatele tego  kraju w środku Europy, w XXI wieku, że brak wolnych mediów oznacza  zatajanie informacji o szkodliwości zanieczyszczeń takich jak np. smog  czy chemikalia zawarte w produktach żywnościowych, a także to  niedopuszczenie do opinii publicznej wiadomości o zagrożeniach dla  naszej ojczystej przyrody, czego doświadczamy w coraz większym stopniu  jak np. w sprawie Puszczy Białowieskiej czy nadmiernego wycinania lasów -  w tym pod fabryki czy przekazywania terenów prawnie chronionych w ręce  prywatne jak to ma mieć miejsce w przypadku Świętokrzyskiego Parku  Narodowego. Globalne zagrożenie zmianą klimatu także nie byłoby obecne  mediach. Obrona wolności i niezależności mediów to obrona prawa do życia  w czystym środowisku i pozostawienia rodzimej przyrody w dobrym stanie  dla naszych dzieci i wnucząt  –  dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Treść apelu dostępna jest na stronie www.koalicjaklimatyczna.org

Dominik Olędzki rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej

Ekologia - najnowsze informacje