poniedziałek, 8 lipca 2019 10:07

Droga w Latoszynie zostanie odbudowana. Ruszył przetarg - informują Wody Polskie

Autor Marzena Gitler
Droga w Latoszynie zostanie odbudowana. Ruszył przetarg - informują Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn.: „Zasypanie wyrwy lewej skarpy pot. Ostra w km 0+910 – 0+960 w miejscowości Latoszyn, gmina Dębica”.

Droga została zniszczona podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu w nocy z 21 na 22 maja br. Wskutek fali wezbraniowej na długości ok. 30 m osunęła się lewa skarpa potoku Ostra wraz z przylegającym do niej korpusem drogi gminnej, pozbawiając mieszkańców części sołectwa Latoszyn tj. ok. 120 gospodarstw (w tym zakładów produkujących wyroby na eksport) możliwości dojazdu.

23 maja pracownicy PGW WP - Nadzór Wodny w Dębicy dokonali pomiarów w terenie i przystąpili niezwłocznie do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na zabezpieczenie powstałej wyrwy. Wykonana dokumentacja przewiduje odtworzenie skarpy poprzez zasypanie wyrwy lewej skarpy potoku Ostra w km 0+910 – 0+960 pospółką i wykonanie narzutu z kamienia łamanego. Aby zastabilizować skarpę potoku u jej podstawy wykonany zostanie narzut w formie tamy podłużnej.

28 czerwca potwierdzone zostaly środki na realizację tego zadania.

Wykonane przez PGW WP prace umożliwią Gminie Dębica odtworzenie zniszczonej asfaltowej nawierzchni jezdni, a tym samym przywrócenie komunikacji dla mieszkańców Latoszyna. W tym celu Wody Polskie zawarły z Urzędem Gminy w Dębicy stosowne porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Planowany termin zakończenia robót zleconych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  to początek sierpnia bieżącego roku.

inf. i foto: Krzysztof Gwizdak, PGGW Wody Polskie

Dębica - najnowsze informacje