środa, 22 września 2021 07:20

22 września to Dzień Bez Samochodu. Czemu służy ta inicjatywa ?

Autor Artykuł zewnętrzny
22 września to Dzień Bez Samochodu. Czemu służy ta inicjatywa ?

W środę 22 września obchodzimy Dzień Bez Samochodu, który kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. We  wspólnym apelu organizacje pozarządowe wzywają włodarzy polskich miast  do podjęcia wyzwania i pokazania mieszkańcom, że nie tylko oferują im  edukację i zachęcają do działań indywidualnych, ale też sami się uczą i  podejmują działania, które przyspieszą rozwój zdrowej, bezpiecznej i  wygodnej zrównoważonej mobilności w ich mieście, a tym samym przyczynią  się do ochrony środowiska, klimatu i zdrowia nas wszystkich.

Komunikacja publiczna za darmo,  festyny, dni otwarte, warsztaty czy czasowe zamknięcia wybranych  fragmentów ulic dla ruchu samochodowego – to wszystko ma jeden cel.  Przekonanie mieszkańców, że miejska mobilność może być inna, zdrowsza i  mniej szkodliwa dla środowiska i klimatu oraz że warto zmieniać nawyki,  by to osiągnąć. By podjąć wysiłek wprowadzenia zmian w swojej codziennej  mobilności, mieszkańcy muszą też być przekonani, że władze miasta im w tych zmianach pomogą.  Zapewnią takie warunki, w których wybór środka transportu generującego  mniej emisji lub bezemisyjnego będzie dla mieszkańców korzystniejszy,  wygodny i bezpieczny.

Dlatego organizacje apelują o  powiązanie Dnia Bez Samochodu z publicznym ogłoszeniem podjęcia przez  władze dużych polskich miast, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, decyzji o  działaniach służących temu celowi. Takie publiczne zobowiązania mogą  być bardzo różne, zależne od bieżącej sytuacji w danym mieście,  możliwości i potrzeb.

Wiemy,  że wiele miast już teraz tworzy plany zrównoważonej mobilności, buduje  ścieżki rowerowe,  rozwija systemy roweru miejskiego itd. - tak samo jak  wielu mieszkańców zmienia swoje zachowania. Gdybyśmy zrobili przegląd  wszystkich miast, to znajdziemy w nich pełen wachlarz dobrych praktyk we  wszystkich obszarach miejskiej mobilności. Jednocześnie jednak w każdym  z tych miast ich władze ciągle mają przed sobą wiele wyzwań. Nadal  jesteśmy bardzo daleko od wykorzystania pełnego potencjału dostępnych  rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu. Dzień Bez Samochodu to  okazja do podniesienia poprzeczki, podjęcia decyzji o zrobieniu czegoś  więcej, do sięgnięcia po dobre praktyki z innych miast i podjęcia  decyzji o ich wdrożeniu. Dobrze, że miasta wzywają mieszkańców do zmiany  zachowań, ale mieszkańcy też mają prawo wezwać miejskich włodarzy do  działania. I z tego prawa korzystamy Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Z punktu widzenia środowisk  medycznych zmiany naszych nawyków transportowych są konieczne, tak samo  jak wspierające je działania samorządowców.

Aktywna  promocja alternatywnych w stosunku do samochodów form miejskiej  mobilności to sposób na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Niezależnie  od szeroko omawianych kwestii obniżenia poziomu tlenków azotu i  rakotwórczych węglowodorów aromatycznych w powietrzu, taka zmiana  sprzyja też aktywności fizycznej - nie tylko przy korzystaniu z roweru,  ale także z transportu publicznego. Mniej samochodów to także mniej  źródeł hałasu, którego przewlekły podwyższony poziom w aglomeracjach  jest przyczyną problemów fizycznych i psychicznych. Nadmiar samochodów  konkuruje także na ograniczonych miejskich przestrzeniach z zielenią,  przez co tracimy korzyści zdrowotne z kontaktu z przyrodą. Innymi słowy  czas, który poświęcamy na stanie w korkach, możemy odzyskać ze znaczącą  nawiązką na dłuższe, lepsze i zdrowsze życie, bez nadciśnienia, udarów,  zawałów, cukrzycy czy nawet problemów psychicznych dr  n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Współpracownik Gdańskiego  Uniwersytetu Medycznego.

Dzień  bez samochodu przypomina nam o korzyściach z rezygnacji z samochodu  jako głównego środka transportu - mniej emisji gazów cieplarnianych i  groźnych zanieczyszczeń powietrza to dobre wiadomości dla klimatu i  naszego zdrowia. Takie dni, kiedy częściej wsiadamy do komunikacji  miejskiej czy wybieramy rowery lub hulajnogi powinny stać się nową  normą. Nasze miasta potrzebują nowego modelu mobilności, jeśli chcemy  zmienić bardzo złą sytuację związaną z zanieczyszczeniem powietrza.  Znamy rozwiązania, które poprawią sytuację - np. strefy czystego  transportu. Mamy wiele przykładów dobrych inwestycji w mikro mobilność i  transport publiczny w całej Polsce. Zrównoważona mobilność w miastach  wszystkim wyjdzie na dobre, czas przestać mówić o niej tylko “od święta”  Hubert Różyk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Pod apelem podpisały się: Polski Klub Ekologiczny Okręg  Mazowiecki, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polskie Towarzystwo Programów  Zdrowotnych, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Stowarzyszenie  Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, Warszawski Alarm Smogowy,  Porozumienie Rowerowe, Pieszy Lublin, HEAL Polska.Link do apelu: http://www.pkeom.pl/uploads/Aktualnosci_2021/Apel%20Dzien%20Bez%20Samochodu%20092021.pdf

Link do informacji prasowej: http://www.pkeom.pl/dzien-bez-samochodu-zmiany-przez-caly-rok
Dominik Olędzki rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej

Ekologia - najnowsze informacje