poniedziałek, 26 października 2020 18:03

Koronawirus w UM Bochnia. Ważne informacje dla mieszkańców

Autor Mirosław Haładyj
Koronawirus w UM Bochnia. Ważne informacje dla mieszkańców

W związku ze stwierdzeniem w ostatnich dniach zachorowań na koronawirusa wśród pracowników Urzędu Miasta Bochnia, placówka informuje o czasowym, całkowitym wyłączeniu z funkcjonowania ewidencji ludności oraz biura dowodów osobistych.

Urząd Miasta Bochnia przypomina, że nie obowiązuje już rejonizacja przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, dlatego można go złożyć do urzędu dowolnej gminy w Polsce. Placówka nadal pracuje w systemie zamkniętym, ograniczając bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Każdy z mieszkańców, pomimo ograniczonego dostępu, będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem załatwiającym daną sprawę z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego (sprawy związane z urodzeniem dziecka, zgłoszeniem noworodka można załatwić dodatkowo drogą elektroniczną poprzez stronę www.obywatel.gov.pl);

2) kasy Urzędu Miasta czynne dla Klienta bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia w holu Urzędu Miasta od godz. 7:30. do godz. 14:00.

W pozostałych, niecierpiących zwłoki, sprawach (z wyłączeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych, które pozostają zamknięte) kontakt jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem (centrala 14 61 49 100) poprzez stanowisko obsługi Klienta, utworzone w holu Urzędu Miasta – wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Rzeźnickiej.

Dodatkowo Klienci Urzędu będą mogli załatwiać sprawy również zdalnie poprzez:

- platformę elektroniczną ePUAP (www.obywatel.gov.pl)

- telefonicznie – (wykaz telefonów - http://bochnia.eu/miasto/kontakt-7/)

- poprzez wysyłkę korespondencji pocztą (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia)

- poprzez umieszczenie korespondencji we wrzutni, która jest ustawiona w wejściu do Urzędu Miasta od strony ulicy Kazimierza Wielkiego (Dziennik Podawczy)

Wszelkie szczegółowe informacje nt. wydziałów i stanowisk oraz zakresu ich kompetencji, znajdą Państwo na stronie internetowej miasta www.bochnia.eu.

Opłaty należy regulować również w Banku lub internetowo na konto Urzędu Miasta:

Bank PEKAO S.A
nr: 82 1240 1431 1111 0010 0293 1790

Odpady komunalne:
nr: 76 1240 2294 1111 0010 9633 1975

koronawirus najnowsze informacje

Inf. i foto: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje