sobota, 16 lutego 2019 11:13

Małopolska wspomina Jana Olszewskiego

Autor (red)
Małopolska wspomina Jana Olszewskiego

W czwartek, 14 lutego w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie została wyłożona księga kondolencyjna, do której mogą wpisywać się wszyscy, którzy zechcą uczcić pamięć zmarłego Premiera Jana Olszewskiego. Do księgi wpisał się już Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Wpisów do księgi będzie można dokonywać w czwartek i piątek w godz. 8.00 – 20.00 oraz w sobotę w godz. 8.00 – 13.00. Księga znajduje się będzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie na ul. Basztowej 22, przy wejściu głównym.

- Z ogromnym żalem i smutkiem przyjąłem informacje o śmierci premiera Jana Olszewskiego, w latach 1991-1992 prezesa Rady Ministrów, Kawalera Orderu Orła Białego, w czasie II wojny światowej żołnierza Szarych Szeregów, powstańca warszawskiego, działacza opozycji, obrońcy w procesach politycznych w okresie PRL, pełnomocnika Rodziny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, człowieka wielkiego serca i ducha. Jego zaangażowanie w sprawy Ojczyzny i w losy zwykłego człowieka będą dla nas wzorem obywatelskiej i patriotycznej postawy. Rodzinie i bliskim Pana Premiera składam wyrazy współczucia. – napisał marszałek W. Kozłowski.

Jan Olszewski był obrońcą w procesach politycznych w okresie PRL, działaczem opozycji antykomunistycznej. Funkcję premiera pełnił w latach 1991-1992. Za swą służbę Polsce został odznaczony Orderem Orła Białego. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Był pełnomocnikiem rodziny błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w procesie morderców z SB. Zmarł 7 lutego 2019 roku, pogrzeb o charakterze państwowym odbędzie się 16 lutego na Powązkach Wojskowych.

Polityka - najnowsze informacje