wtorek, 9 lutego 2021 14:31

Powołano Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny”

Autor Aleksandra Tokarz
Powołano Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny”

8 lutego 2021 r. to wiekopomna data dla Zagórzańskich Dziedzin i milowy krok dla ich animatorów. Po trzech latach od swojego pierwszego spotkania kreatorzy marki lokalnej oficjalnie powołali i przypieczętowali Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny”.

Zainteresowanie sformalizowaniem dotychczasowych działań inicjujących i animujących to szczególne porozumienie było spore. Zaproszenie do potwierdzenia swoim podpisem oświadczenia o powołaniu Partnerstwa „Zagórzańskie Dziedziny” otrzymali przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne, które w proces budowy Zagórzańskich Dziedzin włożyły swój szczególny wkład i złożyły deklarację współpracy w ramach Partnerstwa wraz z listem motywacyjnym.

Zbliża się remont najbardziej kolizyjnego skrzyżowania w Limanowej. Będą utrudnienia
Prace związane z przebudową drogi krajowej nr 28 w obrębie ulic: Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika i Kolejowej rozpoczną się w połowie marca. Jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w mieście zastąpi rondo. Umowa na realizację zadania podpisana została w lipcu 2019 roku. - Od tego momentu…

Podczas spotkania każdy z Partnerów z wielką ochotą i dumą artykułował swój wkład w dotychczasowe działania pod marką lokalną, składał również deklaracje na przyszłość. Było to swoiste podsumowanie i zebranie wszystkich „dziedzinnych” spotkań i działalności. Swoją cegiełkę do tego zestawienia dołożyła Olga Gałek –  Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, która w swojej prezentacji przypomniała aktywność kreatorów Zagórzańskich Dziedzin.

- Trzeba tutaj zaznaczyć, że Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny” to porozumienie otwarte – podkreśliła animatorka marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny. - Mogą do niego przystąpić kolejni Partnerzy, którzy zadeklarują wolę jego wspierania zgodnie z założonymi celami i motywacją do budowania tożsamości, poczucia dumy z Regionu Zagórzańskiego, promocji Regionu i wprowadzanych pod marką Zagórzańskie Dziedziny produktów, usług i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej, a jednocześnie zobowiążą się do przestrzegania Regulaminu funkcjonowania Partnerstwa „Zagórzańskie Dziedziny”.

Budowa marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny odbywa się w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2010 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. Jego operatorem jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA, a koordynatorem Gmina Mszana Dolna.

Limanowa. Powiat zaprasza na świąteczny kiermasz. Mimo pandemii
Na 24 marca zaplanowano, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, Powiatowy Kiermasz Wielkanocny. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia w tym roku będzie obowiązywał limit miejsc. - Coraz bliżej Święta Wielkanocne, to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa …

inf./fot. Gmina Mszana Dolna

Limanowa - najnowsze informacje