sobota, 24 września 2022 06:51

Zadanie było trudne, ale rozpoczną budowę! Ruszają prace na Kamienicy Nawojowskiej

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Zadanie było trudne, ale rozpoczną budowę! Ruszają prace na Kamienicy Nawojowskiej

Ruszają prace na Kamienicy Nawojowskiej. Podpisana została umowa na przebudowę stopni wodnych na rzece. To bardzo ważna i wyczekiwana inwestycja.

Opowiedzieli o niej na konferencji prasowej, która odbyła się w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk, posłowie Arkadiusz Mularczyk, Jan Duda, Patryk Wicher, senator Wiktor Durlak, prezes Wód Polskich Krzysztof Woś, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora. Obecni byli także samorządowcy i radni miasta Nowego Sącza.

– Zadanie było trudne pod kątem ekologicznym, związanym ze wszystkimi niezbędnymi raportami środowiskowymi. Ale ostatecznie możemy Państwu dzisiaj zakomunikować, że rozpoczynamy budowę. Zapraszamy na symboliczne wbicie łopaty na pierwszym basenie rzeki Kamienicy. Mamy nadzieję, że w okresie pięciu miesięcy zakończymy realizację tej inwestycji

– mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– Ta decyzja to bardzo dobra wiadomość dla Sądeczan, dla mieszkańców Nowego Sącza, wędkarzy, turystów, dla tych wszystkich, którzy będą mogli w przyszłości korzystać z uroków spędzania czasu nad Kamienicą. Prawie 20 mln zł na I etap – udrożnienie rzeki Kamienica, aby dobrze służyła ekosystemowi, a także mieszkańcom, turystom, wędkarzom, sportowcom. Bardzo się cieszę, że tak duże środki spływają na Sądecczyznę z Wód Polskich

– zaznacza poseł Arkadiusz Mularczyk.

Konferencja prasowa/ Fot. MUW
Konferencja prasowa/ Fot. MUW
– Bardzo dobrze się stało, że wreszcie prace na Kamienicy ruszają. Dzięki temu mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli czuć się bezpiecznie

– podkreśla poseł Jan Duda.

– Każda droga ma swoje wyboje i nie inaczej było w przypadku rzeki Kamienicy. Kamienica to 27 stopni, od Nowego Sącza po Nawojową. My mówimy o trzech strategicznych, jest to dopiero początek naszej drogi. Przed nami bardzo ważne zadanie – wylot do rzeki Dunajec, aby ułatwić rybom przepływ. Ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli uda się wygenerować kolejne środki, będziemy realizować dalsze stopnie

– dodaje poseł Patryk Wicher.

– Kolejna inwestycja dla miasta Nowy Sącz. Cieszymy się, że ta inwestycja będzie mogła być zrealizowana, mamy nadzieję jak najszybciej. Tydzień temu Minister otwierał przekop Mierzei Wiślanej, ale jak widać nie zapomina też o tych mniejszych inwestycjach, zarówno on, jak i rząd z Premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Nie liczą się tylko te duże inwestycje strategiczne, ale też te mniejsze, kluczowe dla poszczególnych samorządów

– podkreśla senator Wiktor Durlak.

– Podpisaliśmy umowę na realizację I etapu modernizacji rzeki Kamienica. Część środków z RPO „Rybołówstwo i morze”, reszta została desygnowana z Wód Polskich. Wody Polskie, tam gdzie jest to możliwe, przystępują do renaturyzacji rzek, starając się przywracać ciągłość morfologiczną, czyli odwracać te wszystkie sytuacje hydrotechniczne, które do tej pory blokują lub blokowały możliwość właściwego życia biologicznego. Tam, gdzie jest taka potrzeba i wymaga tego dobro zarówno społeczeństwa, środowiska naturalnego, ale i gospodarki, wykonujemy także szereg działań regulacyjnych, staramy się przywracać ciągłość morfologiczną rzek

– tłumaczy prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

– Realizowana przez PGW Wody Polskie inwestycja na rzece Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu ma na celu poprawę stanu ekologicznego wód Kamienicy Nawojowskiej. Celem jest też udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. To wszystko przełoży się na przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000, przyczyniając się też do poprawy bezpieczeństwa powodziowego Nowego Sącza. Jest naszą wspólną troską, aby takie wieloaspektowe projekty były realizowane na Nowosądecczyźnie. Zabiegał o nie jeszcze śp. Wicewojewoda Józef Leśniak, wizytując teren w lipcu 2022 roku wraz z Panem Ministrem Markiem Gróbarczykiem. Dziękuję Panom Posłom Arkadiuszowi Mularczykowi, Janowi Dudzie, Patrykowi Wichrowi oraz Panu Senatorowi Wiktorowi, którzy są ambasadorami regionu, czuwając nad tym, aby takie ważne dla mieszkańców inwestycje miały szansę realizacji

– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W 2021 roku Wody Polskie uzyskały ok. 10 mln zł dofinansowania inwestycji z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kolejne 12 mln zł zostaną zabezpieczone ze środków własnych Wód Polskich.

Zadanie jest obecnie na etapie uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych, które są planowane do grudnia 2022 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę trzech progów - drugiego, trzeciego i piątego, licząc od ujścia Kamienicy do Dunajca. Przebudowa progu drugiego i trzeciego będzie polegała na wykonaniu pochylni kamiennej z bystrotokiem oraz centralnego kanału migracyjnego dla ryb. Na trzecim progu zostanie wykonana przepławka o konstrukcji ryglowo-szczelinowej.

Konferencja prasowa/ Fot. MUW
Konferencja prasowa/ Fot. MUW

Prowadzone prace będą się odbywały na działkach Skarbu Państwa i nie będą się wiązały z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców.

– To dzisiaj dla nas bardzo szczęśliwy dzień – mogliśmy podpisać umowę na wykonanie robót budowlanych na Kamienicy, związanych z przebudową istniejących zapór dla migracji ryb, czyli stopni wodnych. Przed nami jeszcze dużo pracy, ale my się pracy nie boimy, jeśli tylko mamy środki. Mamy nadzieję, że 23 stycznia przyszłego roku będziemy mogli Państwa zaprosić na odbiór inwestycji w terenie i – miejmy nadzieję – zapowiedź kolejnego finansowania na następne zadania

– podsumowuje dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora.

Inf. i foto: MUW

Ekologia - najnowsze informacje

Rozrywka