wtorek, 22 grudnia 2020 10:20

Zaszczepieni na COVID-19 będą zwolnieni z kwarantanny po przylocie do Polski

Autor Aleksandra Tokarz
Zaszczepieni na COVID-19 będą zwolnieni z kwarantanny po przylocie do Polski

Osoby, które do 17 stycznia przekroczą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, zgodnie z nowym rozporządzeniem, będą musiały odbyć obowiązkową, 10-dniową kwarantannę. Z tego obowiązku zwolnione zostały osoby, które posiadają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko koronawirusowi.

Zgodnie z opublikowanym wczoraj w Dzienniku Ustaw rządowym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia nowych ograniczeń, do 17 stycznia wstrzymany został pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju. Do tego samego dnia osoba, która przekroczy granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP zobowiązana jest do przekazania Straży Granicznej informacji i adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę.

Osoba taka po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej dziesięciodniowej kwarantanny - licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego: przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą; służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego; pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.

Według nowych przepisów, przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny.

Jakie ograniczenia czekają Polaków od 28 grudnia? Opublikowano rozporządzenie
Wczoraj wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Czekają nas m.in. ograniczenia w działalności hoteli i galerii handlowych. Od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021…

Są jednak wyjątki. Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu.

Z kwarantanny zwolnione są również osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw ciekłych, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

W katalogu osób zwolnionych z odbywania kwarantanny znaleźli się także m.in. członkowie obsad pociągów transportu towarowego, kierowcy drogowego transportu towarowego wykonujący taki transport pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, a także kierowcy wykonujący przewóz osób w pojazdach przystosowanych do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Kwarantanny nie muszą odbywać również członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy.

Zwolnione z kwarantanny będą także osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19.

inf. PAP, fot.

Polska

Polska - najnowsze informacje