środa, 7 lutego 2018 13:24

Dębica: Pamięć o pierwszym proboszczu utrwalona tablicą

Autor Marzena Gitler
Dębica: Pamięć o pierwszym proboszczu utrwalona tablicą

W Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy 13 stycznia br., odsłonięto tablicę upamiętniającą wieloletniego proboszcza, śp. ks. Kazimierza Dominiaka założyciela i budowniczego parafii NSPJ w Dębicy - Latoszynie.

W mszy św., której przewodniczył ks. Prałat Andrzej Pękala wraz z proboszczem parafii ks. Piotrem Grzanką, księżmi z rocznika zmarłego oraz kapłanami, którzy pracowali w latoszyńskiej świątyni wzięły udział setki wiernych. W mszy świętej uczestniczyli członkowie rodziny ks. Kazimierza, a także proboszczowie pozostałych dębickich parafii: ks. Józef Wątroba i ks. Jan Krupa. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Pękala, kolega rocznikowy księdza Dominiaka.

Przed ołtarzem zgromadziła się młodzież i dzieci ze sztandarami, grupy parafialne, służba liturgiczna ołtarza. W uroczystości wziął udział także Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła oraz Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz waz zastępcą Markiem Mikrutem.

Ksiądz Kazimierza Dominiak urodził się w Zalasowej 17 marca 1936 r. Po zdaniu matury w tarnowskim liceum, w 1954 r wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r z rąk ks. bp Karola Pękali. Ukończył studia na Akademii Teologi Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra, a następnie na Wydziale Prawa obronił licencjat. Pracował jako wikariusz w parafiach: Dobrków, Łososina Dolna, Lipniki, Zaborowo/k Brzeska Łukownica /k Limanowej, Kolbuszowa i Szczepanów.

Od 1982 roku kapłańskie losy księdza Kazimierza zostały wpisane w dzieje Dębicy. Z woli ks. bp Jerzego Ablewicza został oddelegowany do Dębicy – Latoszyna, jako rektor a następnie jako proboszcz i budowniczy wszystkich obiektów sakralnych, które powstały w parafii NSPJ, łącznie z cmentarzem. Na 56 lat kapłaństwa dwie trzecie przypadało na posługę w latoszyńskiej wspólnocie, najpierw jako proboszcza, a po przejściu na emeryturę, jako rezydenta. W dowód uznania dla pracy księdza biskup Wiktor Skworc w 2006 r włączył ks. Kazimierza Dominiaka do grona Honorowych Kanoników Kapituły Kolegiackiej w Bochni. Ksiądz Dominiak zmarł 9 stycznia 2017 r. i zgodnie ze swoją wolą został pochowany na latoszyńskim cmentarzu.

Podczas mszy św. 13 stycznia została poświęcona i uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica dedykowana w hołdzie zmarłemu przed rokiem ks. Kazimierzowi Dominiakowi. Jest dowodem wdzięczności parafian za wszelkie dobro materialne, ale nade wszystko duchowe pozostawione przez pierwszego proboszcza. Parafia wydała też okolicznościowe kartki ze zdjęciem tablicy pamiątkowej i fragmentem testamentu zmarłego oraz publikację pt. „Mam własny parkometr” ze wspomnieniami o ks. Prałacie Kazimierzu Dominiaku.

Inf. i foto: Parafia NSPJ w Dębicy - Latoszynie

Dębica - najnowsze informacje

Rozrywka