czwartek, 16 maja 2019 13:38

Dębica: Strażackie odznaczenia i awanse

Autor Marzena Gitler
Dębica: Strażackie odznaczenia i awanse

16 maja w Dębicy zorganizowanu obchody Dnia Strażaka. Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz awansów wyróżniającym się strażakom.

Uroczytość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w intencji dębickich strażaków w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy, a następnie uroczysty apel odbył się na placu ewnętrznym dębickiej komendy. Przybyłych gosci, wśród których byli: bryg. mgr Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Władysław Radzik Prezes Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych, Piotr Chęciek Starosta Powiatu Dębickiego, Maciej Małozięć Zastępca Burmistrza Miasta Dębica, Adam Kostrząb Zastępca Burmistrza Brzostku, Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica, Grzegorz Reguła Zastępca Wójta Gminy Żyraków, ppłk Krzysztof Kulczycki Dyrktor Zakładu Karnego w Dębicy, podinsp. Robert Żurek Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy, ppłk. Roland Waszkowiak Dowódca 33 Batalionu Piechoty Lekkiej 3 PBOT, ppor. Mariusz Pustułka, przedstawiciele parlamentarzystów powitał p.o. Komendanta PSP w Dębicy st. bryg. Romana Merchuta.

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień wyrazili wiele ciepłych słów pod adresem strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Marczenia wyraził swoje zadowolenie z obecnie posiadanego wyposażenia sprzętowego oraz dobrze wyszkolonej kadry ratowniczej. Na zakończenie uroczystości Komendant PSP w Dębicy st. bryg. Romana Merchut złożył podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wspaniałego rozwoju dębickiej komendy. Podziękował także parlamentarzystom, komendantowi wojewódzkiemu PSP, przedstawicielom władz administracji państwowej i samorządowej, szefom instytucji publicznych oraz służb mundurowych za ogromne wsparcie w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Święto było okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odzaczony został Marek Popławski. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano druhów: Jacka Pawłowskiego i Piotra Żołądzia. Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie: JGrzegorz Błazień i Tomasz Skowron, a brązowy: Paweł Kędziera i Paweł Balaweder.

inf. i foto: Miasto Dębica, KP PSP w Dębicy

Dębica - najnowsze informacje