niedziela, 4 sierpnia 2019 06:43

Gmina Dębica: Są pieniądze na remonty dróg zniszczonych przez majową powódź

Autor Marzena Gitler
Gmina Dębica: Są pieniądze na remonty dróg zniszczonych przez majową powódź

Zastępca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula 29 lipca odebrał promesę z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart na blisko 1,4 mln zł na usuwaniem skutków ostatniej powodzi.

Niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, która miała miejsce w trzeciej dekadzie maja br. doprowadziła do powodzi na części obszaru województwa podkarpackiego. W wyniku intensywnych opadów deszczu i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień budynków i zniszczeń w infrastrukturze komunalnej.

Z uwagi na pilną potrzebę naprawy części infrastruktury, która w obecnym stanie zagraża bezpiecznemu i normalnemu użytkowaniu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał kolejne już w tym roku promesy na realizację zadań w tym zakresie.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku tegorocznych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Decyzją Ministra dotacja przyznana została Gminie Dębica – na realizację 5 zadań w wysokości 1 381 000 zł. Promesę z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrał Zastępca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula

Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po przekazaniu przez nią do dnia 11 października 2019 r. stosownych dokumentów. W ramach umowy zostaną wykonane zadnia:

  • Remont drogi gminnej do Zakładu Przyrodoleczniczego
  • Remont drogi gminnej wzdłuż potoku Ostra w m. Latoszyn
  • Remont drogi gminnej w kier. Szkoły m. Stasiówka
  • Remont drogi gminnej w kier. stoku narciarskiego w m. Stobierna
  • Remont drogi gminnej w kier. Wisłoki w m. Pustków

inf. UG Dębica, foto: UW w Rzeszowie

Dębica - najnowsze informacje