piątek, 22 stycznia 2021 09:14

NIe mamy szczepionki na zmiany klimatyczne !

Autor Artykuł partnera
NIe mamy szczepionki na zmiany klimatyczne !

Kryzys  klimatyczny i zanieczyszczenia powietrza realnie zagrażają naszemu  zdrowiu. Na ich skutki narażeni jesteśmy wszyscy – a najbardziej dzieci i  seniorzy. Bez odpowiednich działań, w tym uwzględnienia w  strategicznych dokumentach tych czynników ryzyka, nie będzie możliwa  skuteczna ochrona zdrowia Polek i Polaków – ocenia Koalicja Klimatyczna  oraz HEAL Polska w swoim komentarzu do projektu Narodowego Programu  Zdrowia.

Narodowy Program Zdrowia a zmiany klimatyczne

Organizacje z zadowoleniem przyjęły  przygotowanie projektu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2021 –  2025. Szczegółowa analiza projektu NPZ wskazuje jednak, że w stosunku do  wagi zagrożeń środowiskowych - głównie konsekwencji zmiany klimatu i  zanieczyszczeń powietrza - w dokumencie poświęcono tym zagadnieniom zbyt  mało uwagi. Chodzi zarówno o edukację, profilaktykę, jak i adaptację do  istniejących już zagrożeń.

– Czas pandemii COVID-19  uzmysłowił nam, jak jedno zagrożenie zdrowotne może sparaliżować  funkcjonowanie całych systemów ochrony zdrowia i światowych gospodarek.  Walka z wirusem pozostaje najpilniejszym priorytetem, lecz w tym samym  czasie zanieczyszczenie powietrza i skutki zmiany klimatu zabijają  miliony ludzi rocznie. Dodatkowo naukowcy dostrzegają coraz bardziej  wyraźną korelację pomiędzy stanem środowiska, a liczbą zgonów na koronawirusa.  Dlatego zależy nam, by czynniki środowiskowe, których wpływ na zdrowie  publiczne jest coraz większy, były kompleksowo uwzględnione w Narodowym  Programie Zdrowia na najbliższe lata - mówi Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska, koordynująca akcję Lekarze Dla Klimatu.

Czynniki środowiskowe trzeba uwzględnić w Narodowym Programie Zdrowia

Bez powstrzymania antropogenicznej  zmiany klimatu nie będzie możliwe osiągnięcie strategicznego celu  Narodowego Programu Zdrowia, jakim jest zwiększenie liczby lat  przeżytych przez Polki i Polaków w dobrym zdrowiu.

Szczepionka  daje nam nadzieje, że czas pandemii przeminie. Niestety, w przypadku  powstrzymania spowodowanej przez człowieka zmiany klimatu nie mamy tak  łatwych rozwiązań. Jej skutki zostaną z nami na dłużej, powodując  znaczące zagrożenia dla zdrowia ludzi i ich bezpieczeństwa w wyniku  depresji klimatycznej, coraz częstszych fal upałów i ekstremalnych  zdarzeń pogodowych. Najgorsze jest to, że najbardziej narażoną grupą są w  tym przypadku dzieci, a także kobiety w ciąży i ludzie starsi. Jeśli  Narodowy Program Zdrowia nie będzie brał pod uwagę tego zagrożenia to z  pewnością nie uda się osiągnąć podstawowego celu tego programu jakim  jest zwiększenie liczby lat przeżytych przez Polki i Polaków w dobrym  zdrowiu oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu i dostępie do służby  zdrowia – twierdzi dr hab. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Stworzenie efektywnego systemu  opieki zdrowotnej i wspieranie działań zapewniających dobry stan zdrowia  jest jednym z najważniejszych zadań władzy publicznej. Według autorów  opinii może i powinno to być realizowane także w naszym kraju. Do  osiągnięcia tego celu konieczne jest jednak między innymi szerokie  uwzględnienie czynników środowiskowych, w tym skutków zmiany klimatu w  Narodowym Programie Zdrowia jako istotnych stresorów wpływających na  jakość życia i zdrowia obywateli.

Link do informacji prasowej: http://www.koalicjaklimatyczna.org/opinia-koalicji-klimatycznej-i-heal-polska-nt-projektu-narodowego-programu-zdrowia

Opinia Koalicji Klimatycznej i HEAL Polska nt. projektu Narodowego Programu Zdrowia.

Ekologia - najnowsze informacje