poniedziałek, 2 sierpnia 2021 14:33

Nowy Targ: Prawie 4 mln na niemal 200 „kopciuchów”

Autor Mirosław Haładyj
Nowy Targ: Prawie 4 mln na niemal 200 „kopciuchów”

Urząd Miasta Nowy Targ za pośrednictwem swojej strony internetowej poinformował, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 994/21 z dnia 15 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ”. Kwota przeznaczonych na ten cel środków to 3 866 899,55 zł.

Dotacja została przyznana na podstawie złożonego przez miejski samorząd wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest wymiana 189 starych źródeł centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne media grzewcze, w tym: kotły gazowe 103 szt., kotły biomasowe 38 szt. oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej 48 szt. Dodatkowo projekt obejmuje dofinansowanie do termomodernizacji budynków.

Jest to kolejny sukces Miasta Nowy Targ w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji. Pragnę przypomnieć, że w ostatnich latach Gmina Miasto Nowy Targ dwukrotnie pozyskała z RPOWM środki na wymiany kotłów: Poddziałanie 4.4.3 – 709 552, 89 zł (wniosek rozliczony) oraz z Poddziałanie 4.4.2 – 1 749 529,00 zł (wniosek w trakcie rozliczania), a także w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 101 750,00 zł.

O szczegółach dotyczących nowego programu dofinansowań mieszkańców zostaną poinformowani po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Urzędnicy wyrazili nadzieję, że pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne będą kluczowym wsparciem dla podejmowanych przez samorząd licznych działań mających na celu walkę o czyste powietrze.Inf.: UM Nowy Targ

Fot.: ilustracyjne/pixabay

Ekologia - najnowsze informacje