czwartek, 2 maja 2019 15:36

Powołano Młodzieżową Radę Miejską w Pilźnie. Kiedy wybory?

Autor Marzena Gitler
Powołano Młodzieżową Radę Miejską w Pilźnie. Kiedy wybory?

Pilźnieńscy radni zadecydowali o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie. Uchwała o jej powołaniu i przyjęciu statutu została podjęta przez radnych na ostatniej sesji.

- To dobry pomysł, by młodzież szkolna miała możliwość zapoznania się ze specyfiką zadań społecznych. Statut został opracowany i przedstawiony dyrektorom, którzy konsultowali dokument na radach pedagogicznych i radach rodziców. Opinie były pozytywne - mówi Czesław Ziaja, przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie. W czerwcu ma dojść również do spotkania pomiędzy młodymi radnymi z naszej gminy oraz z miasta partnerskiego Karczewa, co będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.

Celem Młodzieżowej Rady Miejskiej jest m. in. reprezentowanie interesów młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony praw człowieka, przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym czy integracja oraz współpraca środowisk młodzieżowych z terenu gminy Pilzno.

Kandydatem na radnego mogą być uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej, natomiast czynne prawo wyborcze przysługuje podopiecznym klas IV-VIII.

W czerwcu odbędą się wybory do nowo utworzonej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pilźnie. Trzy mandaty obsadzą uczniowie szkół w Pilźnie, po dwa w Dobrkowie i Strzegocicach, a po jednym młodzież ze szkół w Machowej, Parkoszu, Łękach Dolnych, Zwierniku, Łękach Górnych, Lipinach, Słotowej i Jaworzach Górnych.

Sesje Młodzieżowej Rady mają się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.

inf. UM w Pilźnie

Dębica - najnowsze informacje