środa, 6 października 2021 10:51

W Drwini praca wre! Już niedługo mieszkańcy będą mogli skorzystać z PSZOK-u

Autor Mirosław Haładyj
W Drwini praca wre! Już niedługo mieszkańcy będą mogli skorzystać z PSZOK-u

Trwają prace przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Drwinia.

Projekt przewiduje budowę drogi dojazdowej do PSZOK w miejscowości Zielona wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, plac PSZOK, zadaszoną rampę rozładunkową i zadaszone boksy. Oprócz budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów, przewidziane są także działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. Powstać ma ścieżka edukacyjna.

Zadanie realizowane jest w ramach uzyskanego przez Gminę Drwinia dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł oddać do PSZOK-u segregowane odpady komunalne takie jak np. odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, lodówki, telewizory, akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie.

Inf. i foto: UG Drwinia

Ekologia - najnowsze informacje