czwartek, 21 czerwca 2018 11:52

Burmistrz Gorlic bez absolutorium

Autor Mądry Natalia
Burmistrz Gorlic bez absolutorium

21 czerwca br. o godzinie 9.00 rozpoczęła się LI Sesja Rady Miasta Gorlice, której głównym punktem było głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Burmistrza Rafała Kukli z wykonania budżetu za rok 2017 oraz udzieleniem burmistrzowi absolutorium.

Zgodnie z procedurą wynikającą z odpowiednich ustaw, sprawozdanie finansowe badane było w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta, która zarekomendowała udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Taka rekomendacja została zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO), która uznała za uzasadnione udzielenie Burmistrzowi Rafałowi Kukli absolutorium za rok 2017.

Przed głosowaniem Burmistrz Rafał Kukla przedstawił szczegóły dotyczące realizacji budżetu za 2017 rok, podkreślając dobrą kondycję finansową Miasta i prezentując dane wskazujące, że w ubiegłym roku wynik ekonomiczny Gorlic był lepszy od zakładanego początkowo.
Niezależnie od przywołanych opinii Radni Rady Miasta Gorlice, zadecydowali o niezatwierdzeniu w całości sprawozdania finansowego i nieudzieleniu Burmistrzowi Rafałowi Kukli absolutorium.

Spośród obecnych na sali obrad 21. radnych, 8. było za, 12. było przeciw, natomiast 1 wstrzymał się od głosu.

Za zatwierdzeniem sprawozdania i udzieleniem absolutorium głosowali: Robert Ryndak, Joanna Bubak, Maria Ludwin, Mateusz Koszyk, Alicja Nowak, Halina Marszałek, Jolanta Dobek i Jan Wojnarski.

Przeciw zagłosowali: Krzysztof Wroński, Mariola Migdar, Michał Diduch, Ryszard Ludwin, Adam Piechowicz, Krzysztof Zagórski, Lucyna Jamro, Tomasz Szczepanik, Augustyn Mróz, Tomasz Chmura, Małgorzata Miękisz - Muller, Maria Piecuch.
Od głosu wstrzymał się Czesław Gębarowski.

Info/Foto: UM Golice

Gorlice - najnowsze informacje

Rozrywka