wtorek, 26 stycznia 2021 08:37

Jakość powietrza w Skawinie. Gdzie ją sprawdzić?

Autor Aleksandra Tokarz
Jakość powietrza w Skawinie. Gdzie ją sprawdzić?

25 czujników monitorujących stężenia zanieczyszczeń, w tym 2 referencyjne i 23 czujniki niskokosztowe, jest zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina. Gdzie sprawdzić wyniki pomiarów?

Do określania jakości powietrza służą stacje pomiarowe, które za pomocą czujników badają poziom stężeń zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Na wyniki pomiarów decydujący wpływ ma metodyka prowadzenia analizy i związana z nią niepewność pomiarowa oraz kompletność serii.

Na terenie Miasta i Gminy Skawina w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, oceny oraz bieżący monitoring jakości powietrza przeprowadza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Pierwsza stacja pomiarowa należąca do GIOŚ znajduje się przy ul. Ogrody w Skawinie. Miejsce na stację zostało wybrane celowo tam, gdzie znajduje się największe skupisko ludzi. Stacja wykonuje pomiary poziomu zanieczyszczeń dla: pyłu zawieszonego PM10, tlenku azotu (NO), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), a także dwutlenku siarki (SO2), a odczyty podawane są z bardzo dużą dokładnością.

Czekała na odkrycie aż do tej pory. Trwa walka o Małą Puszczę Kleszczowską
Kleszczów – wioska położona niecałe 15 kilometrów od Krakowa. Ze wszystkich stron otoczona lasami. Z wielu miejsc podziwiać można rozległe panoramy, łącznie z Babią Górą i masywem Tatr. W ostatnich latach mieszkańców zaniepokoiła jednak intensywna wycinka drzew z ich ulubionych lasów. Rozpoczęła się…

Od stycznia 2020 roku działa również druga stacja pomiarowa GIOŚiu, przy ul. Studzińskiego w Skawinie. Lokalizacja ta, została wybrana ze względu na stosunkowo niewielką odległość stacji pomiarowej od strefy gospodarczej, na terenie której mieści się wiele zakładów przemysłowych. Urządzenie monitoruje poziom stężenia Lotnych Związków Organicznych (LZO), takich jak benzen, ksylen i toluen. Zanieczyszczenia te mogą pochodzić z procesów technologicznych fabryk produkcyjnych zlokalizowanych na terenie miasta.

Wyniki pomiarów sprawdzić można pod niżej wskazanymi linkami.

inf./fot. UMiG Skawina

Ekologia - najnowsze informacje