piątek, 24 maja 2024 06:53

Jerzmanowicki bohater upamiętniony tablicą

Autor Marzena Gitler
Jerzmanowicki bohater upamiętniony tablicą

12 maja w Jerzmanowicach uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą chor. Stanisławowi Kućmierzowi, żołnierzowi 2. Korpusu Polskiego. Upamiętnienie powstało z inicjatywy mieszkańców i władz gminy Jerzmanowice-Przeginia, a zostało sfinansowane przez Oddział IPN w Krakowie.

Uroczystość rozpoczęła mszą świętą w kościele św. Bartłomieja Apostoła. Następnie zebrani przeszli przed budynek Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach, gdzie odsłonięto tablicę. W swoim wystąpieniu dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr hab. Filip Musiał zwrócił uwagę na to, że dzięki postaci chor. Kućmierza, w Jerzmanowicach spotyka się historia lokalna, ogólnopolska i światowa. Historia, która mówi do nas ponad pokoleniami i uczy patriotyzmu. Dr. Musiałowi towarzyszył naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Maciej Korkuć.

„W asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego upamiętniliśmy dziś chor. Stanisława Kućmierza - sybiraka, a później żołnierza Armii Andersa. Nasz Bohater pokonał szlak przez trzy kontynenty – Azję, Afrykę i Europę – aby po ponad 10 latach powrócić do swojego domu, w Jerzmanowicach” - podsumował wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia, Tomasz Gwizdała.

Pamięć chor. Stanisława Kućmierza uczczono slwą honorową, która oddali żołnierz z kompanii reprezentacyjnej, a pod tablica przedstawiciele IPN, władz gminy i delegacje złożyły kwiaty.

„Ta tablica będzie nie tylko pomnikiem pamięci, ale również inspiracją dla przyszłych pokoleń. Niech historia chor. Kućmierza przypomina nam o wartościach takich jak odwaga i wytrwałość. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu” - napisał wójt.

Stanisław Kućmierz urodził się 1 maja 1912 r. w Sułoszowej koło Krakowa. Był synem Franciszka i Anny z domu Frosik. W rodzinnej miejscowości ukończył siedem klas szkoły powszechnej. W wieku 16 lat zaczął wspierać rodziców w pracy w gospodarstwie. W latach 1934-1935 odbywał służbę wojskową w chorzowskim 75. pułku piechoty. Zakończył ją w stopniu kaprala. W 1936 r. poślubił Władysławę Muzyk i osiadł w podkrakowskich Jerzmanowicach, gdzie wspólnie z żoną prowadził gospodarstwo.

W 1939 r. został zmobilizowany i w szeregach macierzystego pułku wziął udział w wojnie obronnej, walcząc na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Z jednostką trafił na wschód. Ranny pod Tarnopolem, 17 września 1939 r. został wzięty do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Krzywym Rogu, skąd w czerwcu 1940 r. trafił do łagrów Siewżełdorłagu (Komi ASRR), a potem do obozu w Juży.

Doczekał traktatu Sikorski-Majski. Został zwolniony i we wrześniu 1941 r. dotarł do Tatiszczewa, do tworzącej się tam armii gen. Władysława Andersa. Początkowo służył w 15. Pułku Piechoty „Wilków”, z którego w listopadzie 1942 r. został przeniesiony do 7. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, gdzie pełnił funkcję sanitariusza. Przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, biorąc udział w walkach o Monte Cassino, Loreto, Ankonę i Bolonię. W opinii przełożonych był pracowitym i dobrym sanitariuszem.

Stanisław Kućmierz/ arch. rodzinne, IPN

Pewnego razu podczas działań bojowych na froncie włoskim Stanisław Kućmierz wraz z towarzyszami schronił się przed niemieckim nalotem w opuszczonych budynkach. Jak opowiadał, we śnie zobaczył Matkę Boską Fatimską, która kazała mu uciekać razem z kolegami. Obudził ich i wszyscy ewakuowali się w inne miejsce. Tymczasem ich wcześniejsza kwatera niedługo potem została zrównana z ziemią wskutek niemieckiego bombardowania.

W latach 1945-1946 przebywał na terenie Włoch, potem w Wielkiej Brytanii, służąc m.in. w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1946 r. ukończył kilkumiesięczny kurs felczerów-higienistów. 12 lutego 1947 r. dowódca 7. Pułku Artylerii Przeciwpancernej ppłk Antoni Dołęga-Cieszkowski awansował Stanisława Kućmierza na stopień chorążego.

Stanisław Kućmierz/ arch. rodzinne, IPN

Z wojennej tułaczki wrócił do rodziny w maju 1947 r. Zajął się prowadzeniem gospodarstwa. Równolegle służył pomocą mieszkańcom Jerzmanowic i okolicznych wsi, wykorzystując wiedzę medyczną i doświadczenie zdobyte podczas służby wojskowej w 2. Korpusie Polskim. W maju 1950 r. wybudował w Jerzmanowicach – jako wotum za cudowne ocalenie życia podczas walk na Półwyspie Apenińskim – kapliczkę ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Stoi ona do dziś.

Stanisław Kućmierz/ arch. rodzinne, IPN

Stanisław Kućmierz został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, włoską Gwiazdą Italii i brytyjskim Medalem Wojny. Zmarł 3 grudnia 1991 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jerzmanowicach.

fot. IPN w Krakowie


Historia

Historia - najnowsze informacje

Rozrywka