niedziela, 6 lutego 2022 13:17

Majchrowski apeluje do marszałka województwa małopolskiego. Chodzi o smog

Autor Mirosław Haładyj
Majchrowski apeluje do marszałka województwa małopolskiego. Chodzi o smog

Zmiana obowiązujących regulacji antysmogowych byłaby niekorzystna dla mieszkańców i zaprzepaściłaby wysiłek ostatnich lat, osiągnięte już efekty i wypracowany konsensus społeczny – uważa prezydent Krakowa. W piśmie przesłanym marszałkowi województwa małopolskiego zaapelował o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski.

Miasto stoi na stanowisku, że obowiązująca aktualnie uchwała antysmogowa dla Krakowa i Małopolski musi pozostać w niezmienionym kształcie.

– Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, że dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie

– pisze prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

To odpowiedź na ostatnie doniesienia medialne o inicjatywach dążących do poluzowania zapisów uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski, w tym m.in. wydłużenia czasu na wymianę starych kotłów.

Prezydent Krakowa zaznacza, że poprawa powietrza w Krakowie to również zasługa trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych, a także setek milionów złotych wydanych na realizację skutecznych programów antysmogowych.

Kraków apeluje też o sprawne wdrożenie uchwały w regionie, co pozwoli wyeliminować problem napływu zanieczyszczonego powietrza z okolicznych miejscowości.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski było poprzedzone szeroką komunikacją z mieszkańcami. Rozwiązania te są formą umowy społecznej, rodzajem konsensusu, który został wypracowany w drodze szerokich konsultacji i dzięki zaangażowaniu mieszkańców, aktywistów, samorządowców, organizacji społecznych. Wszystkim nam powinno teraz zależeć na tym, aby wykonana już praca nie poszła na marne.

Trzeba pamiętać, że poprawa powietrza jest procesem długotrwałym i w przypadku Krakowa intensywne działania miasta w tym zakresie już przynoszą pozytywne efekty. W Małopolsce sytuacja wygląda nieco inaczej choćby ze względu na większe ograniczenia w dostępie do sieci energetycznych. Dlatego przyjęto dłuższy okres dostosowawczy, do 2023 roku.

List prezydenta Krakowa:

Wielce Szanowny Panie Marszałku!
Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, iż dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce Miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie.
Zmiana regulacji uchwały antysmogowej byłaby bardzo niekorzystna dla mieszkańców, podważając jednocześnie wieloletnie wysiłki Urzędu Miasta Krakowa w dążeniu do poprawy jakości powietrza.
Dlatego apeluję do Pana Marszałka o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany istniejącej uchwały antysmogowej. Poprawa powietrza, która na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła w stolicy Małopolski to również zasługa bardzo trudnej ale odpowiedzialnej decyzji radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych. To także setki milionów złotych wygenerowanych ze środków własnych i zewnętrznych na programy antysmogowe realizowane z dużym sukcesem na terenie Krakowa.
Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność sprawnego wdrożenia uchwały antysmogowej w pozostałych miejscowościach Województwa Małopolskiego. Badania naukowe wyraźnie wskazują na problem napływu zanieczyszczonego powietrza spoza terenu miasta. Wymiana kilkudziesięciu tysięcy starych palenisk wokół Krakowa jest warunkiem koniecznym w celu rozwiązania problemu smogu, w tym występujących jeszcze przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Potrzeba do tego determinacji i zaangażowania władz na każdym szczeblu: lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Jestem przekonany, że Zarząd Województwa Małopolskiego doskonale rozumie wagę tej sprawy również w kontekście wypracowanych na przestrzeni ostatnich lat regulacji prawnych - uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski.

Inf.: UM Kraków
Fot.: Bogusław Świerzowski/krakow.pl

Ekologia - najnowsze informacje