poniedziałek, 1 czerwca 2020 08:10

Nowy Sącz. Ewakuacja przy przeprowadzce

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz. Ewakuacja przy przeprowadzce

Od 21 do 28 maja w Nowym Sączu trwały ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego z elementami zadań obronnych pod kryptonimem „Ewakuacja – 2020”.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie w warunkach rzeczywistych możliwości ewakuacji części Urzędu Miasta oraz Sądeckiego Urzędu Pracy do alternatywnych miejsc pracy.

Ewakuacja polegała na rzeczywistym przewiezieniu mebli, urządzeń oraz dokumentów Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Sądeckiego Urzędu Pracy z obecnie zajmowanych pomieszczeń do nowej lokalizacji przy ul. Zielonej.

Ewakuacje jest częścią zadań Zarządzania Kryzysowego oraz zadań obronnych nałożonych na Prezydenta Miasta odpowiednimi ustawami. Dzięki temu, że Wydział Architektury i Urbanistyki oraz SUP przeprowadzają się do nowej siedziby, powstała możliwość praktycznego sprawdzenia, czy posiadane przez Urząd Miasta siły i środki są wystarczające do tego, aby taką ewakuację własnymi siłami skutecznie przeprowadzić.

Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza był Wydział Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Wydział Organizacyjno - Administracyjnego.

W ćwiczeniu brały udział: Wydział Architektury i Urbanistyki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz – Biegonice, Sądecki Urząd Pracy oraz Komenda Straży Miejskiej.

Inf. UM Nowy Sącz

zobacz też:

Nowy Sącz. Otwarto nową siedzibę Urzędu Pracy i Wydziału Architektury
Ulica Zielona 55 to nowy adres sądeckiego Urzędu Pracy i Wydziału Architektury i Urbanistyki. 29 maja odbyło się uroczyste przekazanie budynku. Symboliczny klucz przekazał na ręce Prezydenta Ludomira Handzla właściciel budynku Adam Górski.
Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje