poniedziałek, 16 września 2019 14:04

Paszczyna: Młodzi modlili się z krzyżem

Autor Marzena Gitler
Paszczyna: Młodzi modlili się z krzyżem

14 września, w obchodzone w kościele katolickim święto Podwyższenie Krzyża Świętego w Paszczynie odbyło się Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci. Wzięło w nim kilkaset osób, które modliły się na terenie byłego obozu Pustków-Osiedle.

Tegoroczne 8. Modlitewno-Edukacyjne Spotkanie Młodych przy Górze Śmierci w Paszczynie duchowo łączyło się z ogólnopolską akcją ''Polska Pod Krzyżem''. Na to spotkanie młodych przybyli nie tylko młodzi z Dekanatu Pustków Osiedle wraz z duszpasterzami, ale również mieszkańcy Paszczyny, Brzeźnicy, Pustkowa Osiedla. Dębicy oraz innych miejscowości ziemi dębickiej. Wydarzenie to podzielone było na kilka odsłon, m.in.: Droga Krzyżowa, gawęda historyczna, Msza Święta na pustkowskim cmentarzu obok Góry Śmierci oraz zwiedzanie Ekspozycji Historyczno-Dydaktycznej w Paszczynie.

W zorganizowaniu i realizacji spotkania pomogli: księża duszpasterze dekanatu Pustków-Osiedle na czele z dziekanem ks. prał. Romanem Woźnym, uczniowskiej Straży Góry Śmierci z ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu, Jednostka Strzelecka 2017 ''Strzelec'' im. Tadeusza Münnicha w Dębicy oraz straż gminn Gminy Dębica.

inf. i foto: org.

Dębica - najnowsze informacje