piątek, 9 lipca 2021 08:05

Powiat Brzeski w LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Autor Mirosław Haładyj
Powiat Brzeski w LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Powiat Brzeski przystąpił do realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”.

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 27 partnerów z Polski i zagranicy, a jego celem są działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu w Starostwie Powiatowym w Brzesku w Wydziale Ochrony Środowiska został zatrudniony doradca ds. klimatu i środowiska. Głównym zadaniem doradcy ds. klimatu i środowiska będzie skuteczne wdrożenie działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza. To m.in.:

  • ubieganie się o zewnętrzne finansowanie dla powiatów na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony klimatu i powietrza,
  • współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, opracowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących w kompetencji powiatów,
  • identyfikację budynków publicznych zarządzanych przez powiat w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami na obszarze powiatu,
  • inicjowanie wspólnych działań, projektów, akcji edukacyjnych we współpracy z gminami,
  • zapewnienie doradztwa dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,
  • zapewnienie wsparcie technicznego gminom w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej,
  • współpraca z przedsiębiorstwami z sektora urządzeń grzewczych, w zakresie poznania z nowymi technologiami.

Utworzenie sieci doradców ds. klimatu i środowiska jest częścią zadania C4 projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wszelkie informacje dot. realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA w Starostwie Powiatowym w Brzesku będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem https://www.powiatbrzeski.pl/. Więcej informacji związanych z projektem LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” znajduję się na stronie internetowej https://www.klimat.ekomalopolska.pl/.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Ekologia - najnowsze informacje