piątek, 21 czerwca 2019 14:26

Chrzanów : Historia we wspomnieniach cz.7 - Archiwalne zaproszenie

Autor Bernard Szwabowski
Chrzanów : Historia we wspomnieniach cz.7 - Archiwalne zaproszenie

Przeszukując stare, nieczytelne nieraz dokumenty odnalezione w różnych archiwach i zbiorach prywatnych, natrafiłem na ciekawe zaproszenie Związku Inwalidów Wojennych z 1929 roku. Przedstawiam więc Czytelnikom jego treść.

„W niedzielę, dnia 20 października1929 r., w 10-tą rocznicę założenia Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Chrzanowie, odbędzie się Uroczystość Poświęcenia Sztandaru, na którą to Zarząd ma zaszczyt zaprosić JWPana…

Protektorat nad powyższą uroczystością raczyli objąć JWPP: Blejer Leopold -Dyr. Rafinerii Nafty w Trzebini, Bytomski Mikołaj – Burmistrz miasta Chrzanowa, Greger Józef - Prezes Izby Skarbowej w Krakowie, Karkoszka Jan - Poseł na Sejm, Przewodniczący Wydz. Zw. Inw. Wojen. i Prezes CIAMACU, Kurdzielski Zdzisław - dyr. Fabryki Portland Cementu Szczakowa, Kwaśniewski Mikołaj – Wojewoda Krakowski, Dr Łęcki Mieczysław – Starosta Powiatowy w Chrzanowie, Morawski Roman - Dyr. Fabloku w Chrzanowie, Dr Prostak Stanisław - Prezes Zw. Inw. Wojen. Rz. P. w Krakowie, Ks. Sapieha Adam w Bobrku, (Dr, Ks., Hr, X, Inż. napisane jest z dużej litery), Hr Starzeński Adam w Kościelcu, Hr Starzyński  Antoni w Płazie, Szczotkowski Zygmunt - Dyr. Kopalni w Moczydle, Wachlowski Kamil - Dyr. Jaworznickich Komunalnych Kopalni Węgla w Jaworznie, Dr Woynarowski Kazimierz - Naczelny Lekarz Powiatowej Kasy Chorych i Prezes Sokoła w Chrzanowie.

Komitet Honorowy tworzą: Adamczyk Władysław – Kontroler Skarbowy, Inż. Baranowski Kazimierz - Fablok w Chrzanowie, Cieślikowski Adam - Prokurent Kopalni w Moczydle, Gdula Tadeusz - Profesor Gimn. w Chrzanowie, X Kamieński Jakub - Proboszcz w Chrzanowie, Kozłowski Edward - Dyr. Komunalnej Kasy Oszczędności w Chrzanowie, L. Etnache Jan - Kapitan rezerwy w Trzebini, Loteczko Roman - Komisarz Rząd. Kasy Chorych w Chrzanowie, Mandelbaum Izrael - Przemysłowiec w Trzebini, Mita Franciszek - Starszy Radca Skarbu i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie, Pająk Antoni - Poseł na Sejm w Warszawie, Podlaszecki Włodzimierz - Naczelnik Sądu Grodzkiego w Chrzanowie, Stanik Piotr - Kontroler Kasy Skarbowej w Chrzanowie, Dr Stemal Stanisław - Lekarz Okręgowy w Trzebini, Inż. Szumowski Arsen - Fablok w Chrzanowie. Za Zarząd Koła: Głowacki Stanisław - przewodniczący, Kadzik Stanisław – sekretarz.

Program uroczystości

W niedzielę dnia 20.X.1929 r. o godz.7.30 rano - Pobudka orkiestry wojskowej ulicami miasta;

9.15 - Zbiórka Delegatów i Gości na boisku Sokoła, poczem pochód do kościoła;

9.45 - Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym z okolicznościowym kazaniem, poczem poświęcenie sztandaru;

10.30 - Pochód i defilada obok gmachu Starostwa;

11-ta - Przemówienie, wręczenie sztandaru, wbijanie gwoździ przez przedstawicieli Rządu, Władz, Delegatów, zaproszonych gości i członków Zarządu, poczem wpisanie się do księgi pamiątkowej w salach Kasyna Urzędniczego w Chrzanowie;

14-ta - Obiad dla zaproszonych Gości i Członków;

19-ta - Zabawa taneczna w salach Kasyna.

Przez cały czas uroczystości przygrywać będzie orkiestra wojskowa 20p.p. Uroczystość odbędzie się bez względu na pogodę.”

Wiesław Koneczny

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DMP/1938/AB/10

36/literatura/2010-II

Historia

Historia - najnowsze informacje