wtorek, 21 stycznia 2020 14:12

KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (6) Andrzej Baran

Autor Piotr Sosin
KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (6) Andrzej Baran

Podporucznik Andrzej Baran (1903 – 1940) , żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r., jeniec Ostaszkowa, zamordowany w Twerze w 1940 r.

Urodził się 19 listopada  1903 r. w Sierczy koło Wieliczki jako syn Magdaleny z d. Cienkusz i  Klemensa Baranów.W 1923 r. został powołany do kawalerii konnej. Po wojsku pracował w Zakładach Solway w Krakowie. W 1928 r. ożenił się w Krzyszkowicach, z Katarzyna Cienkusz. W ich związku małżeńskim urodziło się  troje dzieci: Zygmunt – 29  stycznia  1929 r., Wiktoria - 16 lutego 1932 r. Aleksandra - 26 listopada 1937 r. W 1939 roku,  w miesiącu sierpniu był  powołany do wojska. W kampanii wrześniowej służył w 6 pułku artylerii lekkiej.  Po 17 września, aresztowali go Rosjanie z NKWD. Był więziony w obozie jenieckim w Ostaszkowie, Andrzej Baran został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Twerze (Kalininie) w 1940 r. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym  w Miednoje. Pośmiertnie mianowany w 2007 r.  na stopień podporucznika.

Mieszkająca w Wieliczce córka Aleksandra Tobola wspomina, że o śmierci Ojca w Ostaszkowie Mamę powiadomili jego koledzy Lewiński, Nawrot, którym udało się zbiec i wrócić do Wieliczki. Rodzina uważała, że w 1940 r. został  zamordowany w Katyniu. Katarzyna Baran poszukiwała męża – zmarła w 1993 r. Na jej grobie na wielickim cmentarzu w kwaterze 12 -  dzieci umieściły napis „ANDRZEJ BARAN UR. 16.XI. 1903 POLEGŁ ZA OJCZYZNE 1939 W KATYNIU” . W archiwum domowym A. Toboli zachowało się kilka fotografii Ojca z służby w wojsku oraz fotografia z Jego udziału w sypaniu kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Informacje o Andrzeju Baranie znaleźć można w książkach: Andrzeja Szcześniaka, „KATYŃ Lista ofiar i zaginionych, jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk”, (1989) s.259, Adama  Moszyńskiego „LISTA  KATYŃSKA s.231, „Miednoje…Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, (2003 ).; Indeks represjonowanych. Centrum Informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR, oprac. Ośrodek KARTA, Jadwiga Duda, Biblioteczka Wielicka” zeszyt 93 pt. 148 spotkanie z cyklu  „Wieliczka-Wieliczanie”  „W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej (1940-2010), wieliczanie, jeńcy wojenni Kozielska-Ostaszkowa-Starobielska zamordowani w ZSRR w 1940 r.” (2010), s.36.

Dla uhonorowania pamięci porucznika Andrzeja Barana, z inicjatywy Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce  - 3 maja 2010 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce posadzono Dąb Pamięci – certyfikat nr: 2326/8435/WE/2010.

Opracowała Jadwiga Duda

Historia - najnowsze informacje