środa, 11 września 2019 00:09

Matka Boża jest najpewniejszą fortecą. Benedyktynki ze Staniątek zapraszają na odpust

Autor Mirosław Haładyj
Matka Boża jest najpewniejszą fortecą. Benedyktynki ze Staniątek zapraszają na odpust

Są najstarszym Opactwem Benedyktynek na ziemiach polskich – mają za sobą ponad 800-letnią historię. Dzięki ich wierze w Boga, wierności regule, codziennej modlitwie i pracy, klasztor i kościół istnieją po dziś dzień.

Według legendy św. Wojciech, który w 995 roku szedł z Węgier do Krakowa zatrzymał się w tym miejscu i powiedział: „Udielame tady staniatku” („Zróbmy tu sobie odpoczynek”). Stąd, na pamiątkę tego wydarzenia, tutejszą miejscowość nazwano „Staniątki”. Leżą one zaledwie 20 kilometrów na wschód od Krakowa, niemalże na skraju Puszczy Niepołomickiej.

To miejsce kryje w sobie moc wiary oraz unikatowe zbiory, stanowiące wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe. W celu jego zabezpieczenia siostry przygotowały kompleksowy projekt p.n. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. W ramach projektu miałaby zostać wykonana rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Dzięki temu niezwykle cenne zbiory mogłyby zostać odpowiednio zabezpieczone, poddane konserwacji i udostępnione zwiedzającym. O tym, jak pomóc więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Do Staniątek wybraliśmy się w związku z przypadającym na 15 września świętem Matki Bożej Bolesnej. W tutejszej świątyni znajduje się bowiem kaplica z otoczonym kultem obrazem Matki Bożej Bolesnej Pani Staniąteckiej, który pochodzi z XVI wieku.

O historii opactwa w Staniątkach oraz koronowanym obrazie Matki Bożej porozmawialiśmy z siostrą Zacharią, natomiast o zbliżające się uroczystości odpustowe zapytaliśmy matkę przełożoną tutejszego zgromadzenia, siostrę Stefanię Polkowską.

Rozmowy na Rękawce - najnowsze informacje