poniedziałek, 23 września 2019 13:17

Uwalnia z kajdan do dnia dzisiejszego. We wtorek jej święto

Autor Mirosław Haładyj
Uwalnia z kajdan do dnia dzisiejszego. We wtorek jej święto

24 września w Kościele przypada święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Jej cudami słynący wizerunek znajduje się w kościele Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Krakowie, gdzie prawie od czterystu lat otaczana jest czcią wiernych i sióstr prezentek, które opiekują się kościołem św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela, w którym obraz się znajduje.

Matka Boża od Wykupu Niewolników zwana jest również Matką Wolności lub Świętojańską (od imion patronów świątyni). Tytuł Matki Bożej Wolności nadał cudownemu wizerunkowi abp Karol Wojtyła, który również koronował go w 1965 r. Była to pierwsza koronacja młodego metropolity krakowskiego i wielkie święto dla całego miasta.

Zgromadzenie Sióstr Prezentek nieprzerwanie kontynuuje zapoczątkowaną w XVII w. przez Bł. Zofię Czeską działalność dydaktyczno-wychowawczą w Polsce - prowadzi licea z internatem oraz gimnazja w Krakowie i Rzeszowie, przedszkola, podejmuje wszelkiego rodzaju prace wśród dzieci i młodzieży (m. in. prowadzi Dom dzieci specjalnej troski, Dom Dziecka, podejmuje katechizację). Funkcjonują też klasztory sióstr prezentek w Rohatynie i Trembowli w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie oraz Rzymie

O zbliżających się uroczystościach a także bogatej historii obrazu, jak i zgromadzenia, rozmawiamy z siostrą Kingą Ziemblą, która przybliżyła nam postać założycielki zakonu oraz wyjaśniła skąd pochodzi zwyczajowa nazwa, którą przyjęło się określać siostry prezentki.

Inf.: Zgromadzenie Sióstr Prezentek

Rozmowy na Rękawce

Rozmowy na Rękawce - najnowsze informacje