wtorek, 31 grudnia 2019 14:15

Katyńskie biografie (3)– Józef Majeran

Autor Bernard Szwabowski
Katyńskie biografie (3)– Józef Majeran

Porucznik rezerwy Józef Majeran – członek POW, uczestnik wojny w 1920 r., urzędnik, w latach 1933 - 1939 r. dyrektor Kasy Oszczędności w Turku, żonaty, lat 39.

- Urodził się 12 lutego 1901 r. w Wieliczce, jako syn Józefa i Karoliny ze Stolarczyków.  Ojciec był  górnikiem w  wielickiej kopalni. Uczęszczał do Państwowej  Szkoły Realnej w Wieliczce, którą ukończył maturą w 1918 r. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Podporucznik od 1922 r. w 27 Pułku Piechoty w Częstochowie. W latach 1924 – 1925 był studentem   w grupie ekonomicznej Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1933 r. mieszkał w Turku, gdzie był dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędności. Zajmował się także upowszechnianiem przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Medalem 1918 -1921. Był żonaty,  miał jedno dziecko. Powołany do wojska w wyniku mobilizacji w 1939 r. Po 17 września internowany i osadzony w obozie w Kozielsku. Zamordowany przez NKWD  w kwietniu 1940 r. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Na liście „Katyń ocalić od zapomnienia” znajdujemy informację pod numerem 8938: „Por. Józef Majeran, ur. 1901 – 02-123, Wieliczka, urzędnik, 27 pp, zm. 1940 Katyń.” Wymienił go także Stanisław Pamuła, autor „Kroniki Gimnazjum im. Jana Matejki” (1970 r.) wśród absolwentów szkoły którzy zginęli w latach II wojny światowej.

Józefa Majerana upamiętniono tabliczką w Katedrze Polowej Wolska Polskiego w Warszawie, na tablicy w holu LO w Wieliczce i „Dębami Pamięci” w Tczewie i Wieliczce (foto 8688). Certyfikat na „Dęba Pamięci” otrzymała wieliczanka Elżbieta Kupiec z d. Majeran.

Powyższe informacje znajdują się m.in. w zeszycie 158 „Biblioteczki Wielickiej” na str.37 z fotografią.

19 maja b.r. uczestniczyłam w inauguracji Miejsca Pamięci o Męczennikach Katyńskich w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle na zaproszenie Aleksandry Zajdel-Kijowskiej, dyrektor szkoły i Pawła Okulskiego, wnuka Edwarda, urodzonego w 1891 r. w Wieliczce, w 1939 r. komendanta Straży Granicznej obwodu Jasło, zamordowanego w 1940 r. w Twerze, podpułkownika, którego biogram zapoczątkował „Katyńskie biografie” w majowym numerze „Głosu Wielickiego”.

22 maja b.r.  w Urzędzie Gminy Biskupice na zaproszenie Romana Wcisły, kierownika Gminnej Akademii Seniora,  spotkałam się z seniorami.. W spotkaniu uczestniczył Henryk Gawor, wójt Gminy Biskupice. Wygłosiłam dla nich  pogadankę pt. „Pamięć wieliczan o zbrodni katyńskiej” i  zaprezentowałam film pt. „Pielgrzym pojednania” o śp.  ks. prałacie Zdzisławie Peszkowskim (1918-2007). Z. Peszkowski 12 maja 1940 r. wyjechał ostatnim transportem z obozu jenieckiego w Kozielsku. Cudem uniknął rozstrzenia przez NKWD w Katyniu

Jadwiga Duda

Historia

Historia - najnowsze informacje