wtorek, 17 marca 2020 09:06

KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (12): JÓZEF KLISIEWICZ (1899 – 1940), aspirant policji państwowej.

Autor Bernard Szwabowski
KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (12): JÓZEF  KLISIEWICZ (1899 – 1940), aspirant policji państwowej.

Józef Klisiewicz ur. 16. 12. 1899 r. w Krakowie jako  syn Honoraty z Ilińskich i Jakuba Klisiewiczów. Posiadał średnie wykształcenie,  służył w Legionach Polskich. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. W policji pracował od 1. 06. 1922 r. na posterunkach w: Wiśniowej, Trąbkach, Bieżanowie, gdzie był zastępcą komendanta, Zielonkach, także jako zastępca komendanta,  Trąbkach, Zielonkach, Węgrzcach Wielkich jako z-ca komendanta, i Bukowinie jako p. o. komendant.  We wrześniu 1939 r. był  komendantem Posterunku w Prądniku Czerwonym, w randze starszego posterunkowego Policji Państwowej.

Ożenił się z wieliczanką Karoliną Ślęczką. Zamieszkali w Krakowie. Z małżeństwa Józefa i Karoliny Klisiewiczów przyszły na świat dzieci: Zygmunt, Mieczysława,  Kazimierz. Po wybuchu II wojny światowej w dniu 3. 09.1939 r. rodzina Józefa Klesiewicza ewakuowała się na Wschód i koło Równego spotkała ojca Józefa, który tam był ewakuowany wraz z wojskiem. Koło Łucka Józef został zatrzymany przez Policję ukraińską. Rodzina wróciła do Krakowa.

W czasie wojny żona Karolina szukała  męża.  Informacja o jego losach przyszła z amerykańskiego Czerwonego Krzyża.  Józef Klisiewicz po 17 września był osadzony i więziony przez Sowietów w obozie jenieckim w Ostaszkowie, a następnie 22. 04.1940 r. zastrzelony przez NKWD strzałem w tył głowy w Twerze (Kalininie). Spoczywa w grobie zbiorowym w Miednoje. Był odznaczony:  Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 – 1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. W 2007 r. został pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Na wielickim cmentarzu jest grób rodziny  Klisiewiczów, w którym spoczywa m.in. Karolina Klisiewicz (1899-1973) i Mieczysława Klisiewicz (1926-2006). Na steli nagrobnej jest informacja: „Józef Klisiewicz 1899 – 1940 „Miednoje”.  Grobem  opiekuje się Marek Krzyszkowski z Pawlikowic. Jego mama  była siostrą Karoliny Klisiewicz. Po Zbigniewie Klisiewiczu (1924-1976) spoczywającym  w Szczecinie, tamże mieszkają jego synowie: Wojciech i Bogdan. Kazimierz Klisiewicz (1926-2005) zmarł bezpotomnie, spoczywa w Muszynie.

3 maja 2010 r. na wielickim cmentarzu w kwaterze „Dębów Pamięci” dla Józefa Klisiewicza posadzono „Dąb Pamięci” numer: 2330/10467/WE/20210.  Informacje o Józefie Klisiewiczu zostały opublikowane przez niżej podpisaną w zeszycie 93 „Biblioteczki Wielickiej” (2010 r.)

Opracowała Jadwiga Duda

Historia - najnowsze informacje