wtorek, 28 stycznia 2020 12:21

KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (7) - Michał Cherchel

Autor Piotr Sosin
KATYŃSKIE BIOGRAFIE – WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (7) - Michał Cherchel

Podporucznik Michał Cherchel (1911 – 1940), żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r., po 17 września - jeniec Starobielska, zamordowany w Charkowie.

Urodził się 16 lutego 1911 r. w Sygneczowie. Syn Marii z d. Cholewa i Jana Cherchelów. Miał rodzeństwo: Jana, Wojciecha, Helenę, Marię, Józefę. Po szkole powszechnej uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Jana Matejki w Wieliczce, które ukończył maturą w 1933 r. Naukę kontynuował w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie – pozostał w wojsku, otrzymał stopień oficerski. 1 stycznia 1937 r.  mianowano go  podporucznikiem ze starszeństwem i przydzielono do 1 pułku piechoty.  Następnie służył w  11 pułku, gdzie odbywał ćwiczenia rezerwy jako dowódca plutonu.  Przed wojną ożenił się z Zofią Czają z Krzyszkowic.

W archiwum wieliczanki Małgorzaty Cyganik z d. Cherchel, zachowały się jako załącznik do podania o zatrudnienie: „Świadectwo moralności” dla Michała Cherchela z 7. 08.1938 r. wystawione przez Franciszka Kusinę, wójta Gminy Koźmice Wielkie, w którym czytamy:  „że Michał Cherchel, stanu kawaler, wyzn. rzym-kat., absolwent Gim. zachowywał się przez przeciąg jego pobytu w gromadzie Sygneczów moralnie i trzeźwo.” oraz PATENT OFICERSKI,  w którym czytamy: „Na wniosek Ministra Spraw Wojskowych stwierdzając, że Pan Cherchel Michał Jan urodzony 16 lutego 1911 r. posiada przygotowanie wojskowe i zalety właściwe powołaniu oficera oraz mając przeświadczenie, że wszędzie i zawsze okaże się godny stopnia oficerskiego i gotów będzie wszystko poświęcić KU DOBRU I CHWALE OJCZYZNY mianuję go podporucznikiem rezerwy w korpusie OFICERÓW PIECHOTY ze starszeństwem od dnia 1 stycznia 1937 r., z kolejnością 1526. Warszawa, dnia 12 października 1937 r.. Minister Spraw Wewnętrznych Kasprzycki, Szef Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki” (Patent Oficerski Nr 1526/1937), a także fotografie Michała Cherchela i jego żony, kartka pocztowa ze Starobielska.

Michał Chechel był uczestnikiem kampanii wrześniowej w 1939 r. Po 17 września aresztowany przez Sowietów, osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku, skąd 8 marca 1940 r. wysłał kartkę do żony Zofii zamieszkałej w Wieliczce przy ul. Krzyszkowskiej 57. W kwietniu tegoż roku w Charkowie strzałem w tył głowy zamordowało go  NKWD.  Jest zanotowany w Księdze Cmentarnej Polskiego Cmentarza Wojennego, L.S.3539, Katyń, 2039 /A.   Jego nazwisko wypisano jako pierwsze  na tablicy pamiątkowej wśród 36 wychowanków Gimnazjum im. J. Matejki w Wieliczce poległych w czasie II wojny światowej znajdującej się na ścianie holu gmach LO przy ul. J. Piłsudskiego.

 Tablicę zamontowano w 1962 r. z inicjatywy Stanisława Gawędy, nauczyciela historii w tej szkole w latach 1945-1951, dr hab. UJ. W 2008 r. z inicjatywy Norberty Tendery-Mocarskiej, prezes Związku Szlachty Polskiej w  Krakowie,  w ramach akcji „Katyń…ocalić od zapomnienia”, posadzono Dąb Pamięci – Certyfikat nr  00421/04651/WE/2008 dla ś. p. ppor. Michała Jana Cherchela na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie na Bielanach.  Wraz z N. Mocarską-Tenderą odwiedziłam ten cmentarz, gdzie posadzono kilkanaście Dębów Pamięci. Następnie rozpoczęłam starania o upamiętnienie wielickich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu, Charkowie, Miednoje na wielickim cmentarzu – tu pierwsze Dęby Pamięci posadzono 11 listopada 2009 r. Informacje o Michale Chrechelu zostały przedstawione 28. 04. 2010 r.  na 148 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” i opublikowane w zeszycie 93 „Biblioteczki Wielickiej”.

Michał Cherchel był kolegą gimnazjalnym, klasowym Pana Henryka Kozubskiego, malarza nieprofesjonalnego w Wieliczce, który 10 grudnia b.r. kończy 106 lat.

Opracowała Jadwiga Duda

Historia - najnowsze informacje