piątek, 26 kwietnia 2019 14:37

Libiążanie wyznania mojżeszowego cz 10

Autor Piotr Sosin
Libiążanie wyznania mojżeszowego cz 10

Dużo informacji o Żydach z naszego teren, oprócz opowiadań starych ludzi, uzyskałem z książki pt. „Zwierciadło Żydowskie” wydanej w Cieszynie w 1925 r.

W książce tej są min. różne przepisy jak Żydzi maja się zachowywać wobec akumów (chrześcijan) w różnych sprawach, by przestrzegać etykę Talmudu. To jest bardzo ciekawa książka, w której jest 100 praw żydowskich odnoszących się do chrześcijan, a wyjętych ze świętej księgi żydowskiej. Książkę tę wydał dr. Justus, a przetłumaczył ją na język polski Bolesław Staszkiewicz, egzemplarz tej książki jest w posiadaniu
E. Gwóźdź, którą mi pożyczył do przeczytania.

Na zakończenie tych opowieści o Żydach – bo to już ostatni odcinek – przedstawiam też Szanownym czytelnikom pewne reklamy umieszczone w gazecie „Tygodnik Chrzanowski” z dnia
25 grudnia 1909 r. w których to Żydzi reklamują swoje „interesy”.

Przedstawiam też zdjęcie trzech Żydówek – są to siostry: Mina, Hana i Micia z rodziny Goldstain, które cudem przeżyły wojnę i pobyt w obozach zagłady, a po wojnie wyjechały
do Palestyny, gdzie założono państwo Izrael (ich losy był już opisywane na łamach gazety - więcej na ich temat napisałem w książce „Opowieści z okręgu górniczego” wydanej w 2006 r. którą można jeszcze nabyć, kontakt do mnie przez redakcję).

Po drugiej stronie tego zdjęcia z Żydówkami tak jak mi Mina napisała z Izraela z datą 12X 2001 r. – „To zdjęcie sprzed kilku laty, gdy byłyśmy zaproszone przez mojego syna na świąteczny poczęstunek. Ja – Mina jestem siwa, po drugiej stronie jest Hana, a w środku najmłodsza z nas Micia. (już wszystkie nie żyją – przypis WK) To zdjęcie przesyła na pamiątkę Wiesławowi K – synowi Józka, którego znałyśmy, bo był piekarzem w piekarni u naszego ojca. Może Wiesławie coś więcej o nas wiesz jak my same … Szczęśliwego nowego roku i Wesołych Świąt – od nas wszystkich dla was wszystkich. Mina”

To zdjęcie z 1943 roku dał mi Jan Drabik z Krzeszowic, który pierwszy z prawej siedzi razem z Żydami, których doskonale znał z przymusowej pracy niemieckiej, a którzy kilka dni później zostali zabrani do obozy Auschwitz na stracenie. Nazwiska niektórych osób z zdjęcia zapamiętanych przez Jana to: Waiss, Kac, Szmajler …

Był to ostatni odcinek wspomnień o Żydach

Wiesław Koneczny

fot tytułowa : „Materiał pochodzi z serwisu www.audiovis.nac.gov.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego”.

Historia - najnowsze informacje