wtorek, 25 czerwca 2019 09:28

Pamiętajmy o żołnierzach niezłomnych (19): Tadeusz Pytlik

Autor Bernard Szwabowski
Pamiętajmy o żołnierzach niezłomnych (19): Tadeusz Pytlik

Porucznik Tadeusz Pytlik,  w latach 1948-1949 harcerz Tajnego Związku Harcerstwa Polskiego „Sępy” w Myślenicach, ps. „Bem”, więzień polityczny okresu stalinowskiego, wiceprezes Związku Więźniów Politycznych w Krakowie.

Tadeusz Pytlik urodził się 12 kwietnia 1933 r. jako syn Franciszka w Krzczonowie (k. Myślenic). Jako uczeń Gimnazjum Ogólnokształcącego w Myślenicach, w latach 1948-1949, należał do Tajnego Związku Harcerstwa, organizacji niepodległościowej „SĘPY”, która powstała w świetlicy gimnazjum należącej do 22. drużyny ZHP.

Harcerze i harcerki z tej organizacji chcieli trwać wiernie przy wzorcach „badenpowellowskich" i poprzez tajną harcerską organizację sprzeciwić się komunistycznemu wychowaniu młodzieży. Organizacja dążyła do obalenia ustroju komunistycznego w Polsce. Dowódcą grupy był Jan Hołuj ps. „Żubr”/„Waga” a jego zastępcą Tadeusz Pytlik ps. „Bem”. Za posiadanie broni, agitację polityczną, zrywanie flag państwowych i rozbrajanie  członków ORMO – 21 grudnia 1949 r. został aresztowany wraz z innymi przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Myślenicach i poddany śledztwu. 16 marca 1950 r.  przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (wraz z trzema kolegami) był sądzony z artykułu 14 i artykułu 4 dekretu z 1946 r., i skazany na 3 lata  więzienia (nie mając 18. lat). Wyrok odbywał w więzieniach, w: Urzędzie Wojewódzkim Bezpieczeństwa w Krakowie, Urzędzie Powiatowym Urzędu Bezpieczeństwa w Myślenicach, przy ul. Montelupich w Krakowie, w Tarnowie, Wronkach, Potulicach, Jaworznie. Ponadto na podstawie rozkazu nr 008 marszałka sowieckiego Rokosowskiego, który był w Polsce ministrem obrony narodowej, po zwolnieniu z więzienia 25 sierpnia 1952 r. był wcielony na 3 lata do Karnych Batalionów Górniczych Ludowego Wojska Polskiego, pracując w kopalni węgla przez 27 miesięcy.

Po wyjściu na wolność pracował jako inżynier mechanik. Ożenił się i zamieszkał w Myślenicach. W 1991 r. Sąd Okręgowy w Krakowie unieważnił wyrok WSR z 1950 r. i uznał jego czyny za działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Został odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Weterana Walk, tytułem Weterana Walk o Niepodległość RP.

Tadeusz Pytlik uczestniczył 25 lutego 2015 roku w 206. spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, zasiadał w prezydium obok Wacława Szaconia - także więźnia politycznego. Wygłosił prelekcję pt. „Przetrwaliśmy piekło zgotowane przez komunę”.

W Zarządzie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie, którym kieruje Tadeusz Hankus z Jankówki, pełni funkcję wiceprezesa. Jego prelekcja została opublikowana w zeszycie 152. „Biblioteczki Wielickiej”. O organizacji „Sępy” pisze Maria Konieczny na stronie Muzeum Armii Krajowej.

Opr. Jadwiga Duda

Historia

Historia - najnowsze informacje