piątek, 11 października 2019 14:35

Chrzanów : Historia we wspomnieniach cz.20:Kopalnia Janina, cz. V

Autor Bernard Szwabowski
Chrzanów : Historia we wspomnieniach cz.20:Kopalnia Janina, cz. V

W historii Kopalni Węgla Kamiennego Janina w Libiążu i jej perspektywy na przyszłość napisanej w 1964 r. przez Wincentego Namysłowskiego i Michała Ziajkę, oprócz prawdziwej daty rozpoczęcia budowy Kopalni – 1905 roku, systemu wybierania węgla, ilości ton wydobycia, strajków, wypadków, można też dowiedzieć się o Związku Górników. Jednak na ten temat najwięcej informacji o tym przedwojennym związku działającym na kopalni odnalazłem w prywatnym archiwum u 82- letniego Zbigniewa Matlaka, który posiada przeszło 100 protokołów posiedzeń zarządu od dnia 1919 do 1935 roku.Te cenne archiwalia pan Zbigniew ma po swoim ojcu, który był sztygarem, a na spotkaniach zarządu był w komisji rewizyjnej. To bohater. Został zastrzelony przez Niemców w pierwszym dniu gdy w 1939 roku weszli do Libiąża.

Wtedy ten związek nazywał się P.Z.Z.Z.P.P Rzeczpospolitej Polskiej, oddział w Libiążu.Z tych protokołów można dowiedzieć się o lokalnej zapomnianej historii i wielu innych ciekawych sprawach związanych z kopalnią (dobry temat do pracy doktorskiej). Ten ogólnopolski związek został założony w 1917 roku, a oddział na kopalni w Libiążu w 1919 roku.

Czytelnikom "Głosu Chrzanowskiego" przedstawiam jeden z protokołów posiedzenia zarządu w dniu 29 sierpnia 1933 roku.

W Trzebini w Dworku Zieleniewskich jest Muzeum Miasta Trzebini. Jest tam to zdjęcie z Libiąża z 1933 roku ale bez libiąskiego kościoła, który został wyretuszowany. Na tym zdjęciu widać różne organizacje, nawet wojskowe, których członkowie idą do nowo otwartego pomnika, którego postawiono przed obecnym Urzędem Miejskim.

Wiesław Koneczny

Historia

Historia - najnowsze informacje