poniedziałek, 5 sierpnia 2019 10:54

Dębica: Pamiętajmy o...(21) : 3 Pułk Saperów im. generała Jakuba Jasińskiego cz 2

Autor Piotr Sosin
Dębica: Pamiętajmy o...(21) : 3 Pułk Saperów im. generała Jakuba Jasińskiego cz 2

W pułku międzyczasie nastąpiła zmiana dowódcy. 4 kwietnia 1997 r. pułkownik dyplomowany Bogusław Placek przejął obowiązki dowódcy 3. Pułku Saperów i pełnił je do czasu rozwiązania jednostki.

Żołnierze 3. Pułku Saperów wykonywali także zadania  polegające na wyburzaniu metodą wybuchową obiektów przemysłowych postawionych w stan likwidacji. Chodziło przede wszystkim o usuwanie budowli typu hale przemysłowe czy też kominy fabryczne. Wyburzania dokonywano w taki sposób, by nie ucierpiały na tym inne zabudowania czy też ludzki dobytek.

Dzięki swojej fachowości dębiccy saperzy zyskali uznanie zarówno wśród społeczeństwa, jak i u swoich przełożonych. Szerokim echem wśród społeczeństwa Małopolski odbiła się akcja budowy kopca w Pierzchowie koło Gdowa, miejscu urodzenia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Tam właśnie w 1997 roku, w 200-rocznicę powstania Mazurka Dąbrowskiego został usypany  kopiec przez żołnierzy 3 pułku saperów. Inicjatorami tego  zamierzenia było Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego – Oddział Małopolska,  którego prezesem był wówczas znakomity polski archeolog i historyk sztuki profesor Kazimierz Bielenin, zmarły kilka lat temu długoletni wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Łącznie przewieziono 1200 m3 ziemi na odległość kilku kilometrów, wykonując ponad 200 kursów samochodami - wywrotkami.

Był to prawdziwy poligon doświadczalny oraz praktyczne sprawdzenie umiejętności specjalistycznych operatorów spycharek i kierowców. Prace ziemne zostały wykonane w nakazanym terminie. Kopiec osiągnął 7 metrów wysokości i 18 metrów średnicy. Zwieńczył go pamiątkowy obelisk., którego autorem był znakomity rzeźbiarz, profesor  Marian Konieczny.

Wykonywane zadanie dla żołnierzy było prawdziwą lekcją kultywowania polskich tradycji patriotyczno-wojskowych oraz przyczyniło się do rozwinięcia współpracy ze społeczeństwem lokalnym.

Piękną kartę dębiccy saperzy zapisali podczas swego udziału w misjach pokojowych prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ich głównym zadaniem było tworzenie stref  buforowych pomiędzy stronami konfliktu, doprowadzanie do przerywania ognia między przeciwnikami oraz nadzorowanie wycofywania sił zbrojnych z takich właśnie miejscach. Swój udział żołnierze 3 pułku saperów zaznaczyli szczególnie w UNDOF, czyli  Siłach Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan. Były one powołanej jeszcze w 1974 r. w celu nadzorowania zawieszenia broni między Izraelem i Syrią oraz ustanowienia strefy buforowej między siłami zbrojnymi tych państw. W okresie od czerwca 1974 roku do grudnia 1993 roku w składzie tych sił znajdowała się polska jednostka logistyczna, zastąpiona w 1994 roku przez batalion piechoty. Dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach rozjemczo -obserwacyjnych UNDOF Syria  był pan podpułkownik  Wojciech Szmajda. Nasi dębiccy żołnierze brali także udział w UNPROFOR – Siłach Ochronnych  Narodów Zjednoczonych w Jugosławii, oraz w SFOR – (tereny byłej Jugosławii). Pełnili tam funkcje rozjemcze na terenach Bośni i Hercogowiny oraz Macedonii.

Ważnym wydarzeniem w dziejach jednostki był dzień 4 maja 2000 roku, kiedy to Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odwiedził 3 Pułk Saperów w Dębicy z okazji 220 - rocznicy utworzenia Garnizonu Wojskowego w Dębicy. Wówczas to Prezydent RP dokonał odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową "Chwała Saperom" - poświęconej saperom poległym podczas II wojny światowej.

Były to ostatnie chwile chwały dębickich saperów. Na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 0-82/Org/P5 z dnia 9 marca 2001r., 3. Pułk Saperów w Dębicy zastał rozformowany. Oficjalną datą końca istnienia 3. Pułku Saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego  był dzień 31 grudnia 2001r. Do końca marca 2002 roku działała na terenie byłej już jednostki wojskowej nr 2265 Grupa Likwidacyjna, której zadaniem było rozliczenie resztek majątku jednostki i przekazanie obiektów koszar dla Agencji Mienia Wojskowego. W późniejszym terminie obiekty przekazano dla Miasta Dębica. Spośród nich w trzech budynkach powstało Muzeum Regionalne, w którym istnieje stała wystawa poświęcona historii dębickich saperów, by pamięć o Nich nigdy nie zagasła wśród dębickiego społeczeństwa.   [Koniec]

Jacek Dymitrowski

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

Historia - najnowsze informacje