czwartek, 10 października 2019 14:28

Historia pewnego zegara. Rozdział V. Odcinek 33- – Zakres czynności

Autor Bernard Szwabowski
Historia pewnego zegara. Rozdział  V. Odcinek 33- – Zakres czynności

fot : zakres czynności

Czy ktoś ze zdrowymi zmysłami po przeanalizowaniu tego zakresu czynności powiedziałby, że to co tam pisze jest możliwe do wykonania przez jedną osobę? Niektóre punkty tegoż zakresu czynności, to tylko jedno zdanie jak np. pkt. Czwarty: sporządzanie sprawozdań liczbowych i opisowych z wykonania budżetu. Kto tam nie pracował, to nie wie, że w tym wydawało by się niewinnym małym punkcie mieści się ogrom pracy. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, łącznie z bilansem, cyfry, cyfry i jeszcze raz cyfry. Do tego robiło się opisówkę, to tak jakby trzeba było przetłumaczyć to wszystko z Polskiego na nasze. Robiło się ją dla tych, którzy na księgowości kompletnie się nie znali, a patrząc na te cyfry jak wół na malowane wrota, nie rozumieli nic. Dlatego trzeba było im napisać, że np. paragraf 11 to są płace, a dział 91 rozdział 9144 to są wydatki na administrację i że na te płace w administracji wydano pewną kwotę. To jest klasyfikacja budżetowa, która obowiązywała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Teraz jest inna.

fot – Autor przy pracy

Czasami przychodziły mi myśli, aby zrezygnować z tego głównego księgowego i mieć spokój, ale wiedziałem, że tak łatwo kierownictwo nie wyraziłoby na to zgody. Więc mijały dnie, tygodnie, miesiące i lata i tak minęło dwadzieścia lat, aż do roku 1989, kiedy nastąpiły zmiany ustrojowe w Polsce.

fot- bilans

Ciąg dalszy nastąpi   Zdzisław Kuliś

  1. Zakres czynności
  2. Bilans

KSIĘGA /DZIENNIK GŁÓWNA /

Księga główna to zespół kont zebranych

Aktywów, pasywów i sum rozrachunkowych.

Odpowiednio ponumerowanych

Do prowadzenia zapisów księgowych.

Otwierają księgę środki trwałe.

Za nimi zbiory biblioteczne.

Tuż obok środki pozostałe.

I materiały użyteczne.

Dalej umorzenie środków trwałych

W pobliżu rachunku bieżącego,

A także przedmiotów pozostałych

I konto funduszu socjalnego.

Rozrachunki z odbiorcami  i dostawcami

Oraz publiczno prawne.

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

I wszelkie roszczenia bieżące i dawne.

Mają też swe konto wynagrodzenia,

Koszty i dotacje budżetowe.

Środki specjalnego przeznaczenia

I konto gdzie księguje się odsetki bankowe.

Jest miejsce na fundusz obrotowy,

A także na straty i zyski,

Wskazujące, czy zakład jest rentowny,

Czy wystarczy pieniędzy dla wszystkich.

Po zsumowaniu dziennika,

Bo tak się nazywa księga główna,

Gdy się konta dobrze pozamyka,

To strona lewa jest prawej równa.

Na koniec wykaz obrotów.

Jest to wszystkich kont zestawienie.

Po przekształceniu jest bilans gotów

Na przyjęcie przez Radę i zatwierdzenie.

Zdzisław Kuliś

Donosy, styczeń 2012 r.

Historia

Historia - najnowsze informacje