sobota, 28 listopada 2020 19:31

Strajk Kobiet: Czy przez Polskę przetacza się rewolucja? Prof. Nowak odpowiada

Autor Mirosław Haładyj
Strajk Kobiet: Czy przez Polskę przetacza się rewolucja? Prof. Nowak odpowiada

Gościem Rozmów na Rękawce był pan Andrzej Nowak, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesor zwyczajny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Okazją do spotkania z wybitnym polskim naukowcem była premiery najnowszej jego książki – „Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

Wbrew pozorom, „Między nieładem a niewolą” jest to książka bardzo aktualna. Nawiązania do współczesności odnajdziemy niemal od pierwszej strony. Autor łączy bowiem w swoim dziele przeszłość i teraźniejszość, a dokładniej, patrzy na szeroko pojętą współczesność przez pryzmat historii. A wspólnym mianownikiem w dokonywanym oglądzie jest polityka.

Kilka tygodni temu doszło w Polsce do bezprecedensowych, jak na nasz kraj, ataków na kościoły oraz postać Jana Pawła II. Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się całkowitą niedorzecznością stało się faktem. Te działania także znalazły odzwierciedlenie w tym, o czym profesor Nowak pisze w swojej książce. Czy mamy w Polsce do czynienia z rewolucją? Jeśli tak, to jaką? Czy można znaleźć przyczyny tego, co wydarzyło się niedawno w naszym kraju?

UWAGA, UWAGA ROZDANIE!!!!!

Dzięki wydawnictwu Biały Kruk mamy dla Was dwa egzemplarze książki "Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej". Trafi ona do dwóch pierwszych osób, które wyślą maila na adres: konkurs@glos24.pl, wpisując w temacie: Między nieładem a niewolą. W treści maila trzeba podać kompletne dane teleadresowe do wysyłki nagrody: imię i nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu. Nic więcej nie trzeba! Książki trafią do osób, które spełnią wszystkie powyższe warunki. Rozdanie trwa do poniedziałku 30 listopada, do godz. 20:00. Zwycięzców powiadomimy o wygranej mailowo. Więcej szczegółów TUTAJ.

Staczające się koncepcje polityczne

Napisana barwnym, literackim językiem, świetnie ilustrowana książka jednego z najwybitniejszych intelektualistów europejskich. Pełna refleksji nad współczesnością historia od starożytnych myślicieli chińskich i filozofów greckich, przez świętych Augustyna i Tomasza, renesansowych humanistów, zachodnich filozofów baroku i oświecenia, po myślicieli polskich (np. Mistrz Wincenty, Paweł Włodkowic, Józef Piłsudski). Okazuje się, że niektórzy starożytni, jak np. Platon, mieli dużo sensowniejsze koncepcje organizacji społeczeństwa i państwa niż nam współcześni. Najgorzej było/jest, gdy idee zaprzęgnięte do politycznej roboty są z gruntu błędne, a nawet groźne, choć z pozoru wydają się słuszne i nieraz nawet szlachetne, jak np. marksizm-leninizm.

Prof. Andrzej Nowak dokonał résumé różnych szkół i kierunków politycznego myślenia na przestrzeni dziejów. Niebywale logiczne wnioski, jakie płyną z tej analizy, powinny być obowiązkową lekturą dla współczesnych polityków oraz dla każdego, kto chce zrozumieć, o co w naszym świecie chodzi. Z rozważań Autora wyłania się swoisty obraz równi pochyłej, po której coraz szybciej staczają się polityczne koncepcje. Rządzący perfidnie naginają idee do swoich partykularnych potrzeb, a filozofowie chętnie z nimi współpracują. Prof. Nowak piętnuje przy okazji tyleż arogancki, co ignorancki stosunek dawnych i dzisiejszych zachodnich myślicieli do Rzeczypospolitej, która wszak jeszcze krótko przed zaborami była drugim co wielkości krajem w Europie. Szkodliwe skutki tej ignorancji odczuwamy do dziś – nie tylko w Polsce.

Autor dowodzi, że człowiek pogubił się w rozumieniu świata, polityki, prawa, wojny, pokoju i siebie samego. To efekt koncepcji uznających Boga za przeszkodę w realizacji ziemskich celów, a rzekomo tylko te mają sens. „Jeżeli przyjmiemy – pyta Autor – że ludzie są tak różni, to jak zatem człowiek może być miarą wszystkiego? Oznaczałoby to tyle miar, ile ludzi, a więc zanikłaby jakakolwiek możliwość zbudowania w stosunkach między ludźmi obiektywnego ładu”.

Już w starożytnym myśleniu o państwie i społeczeństwie kiełkowały zalążki dzisiejszego lewicowego liberalizmu siejącego destrukcję i chaos. Centralnym punktem dzieł np. Machiavellego (Autor nazywa go „człowiekiem głęboko niewierzącym”) czy Monteskiusza, nie mówiąc o myślicielach oświeceniowych, jest człowiek oderwany od Boga. W każdej epoce znajdowali się interpretatorzy, kontynuatorzy tudzież twórcy nowych utopii niezrażeni klęskami swych poprzedników. Ukazując historię myśli politycznej, Autor przedstawia też siłą rzeczy dzieje walki myśli ateistycznej z myślą chrześcijańską opartą na Bożym prawie, przykazaniach Dekalogu i sumieniu jednostki. Dzięki przystępności wywodów książka jest lekturą tyleż pouczającą, co pasjonującą.

Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej
Andrzej Nowak

Fot. i opis książki pochodzą od wydawcy

Rozmowy na Rękawce

Rozmowy na Rękawce - najnowsze informacje