niedziela, 12 marca 2023 14:14

Historyk: Niemcy czekali na mesjasza i wtedy pojawił się on. Sprzeciwu prawie nie było

Autor Mirosław Haładyj
Historyk: Niemcy czekali na mesjasza i wtedy pojawił się on. Sprzeciwu prawie nie było

Hitler pewne poparcie społeczne miał a potem, mając już władzę nad państwem, potrafił za pomocą rożnych sposobów, poczynając od perswazji, poprzez propagandę, na terrorze kończąc, przekonać większość społeczeństwa do siebie i stworzyć III Rzeszę w oparciu o dyktaturę. Stworzyć państwo, które niewątpliwie było państwem totalitarnym, czyli państwem nowego typu, które ze swoim kultem jednostki w pewnym sensie wykraczało poza politykę. To wpisywało się w quasi religijne oczekiwania – mówi w rozmowie z Głosem24 dr Krzysztof Rak, historyk i dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, dodając: – Powiedzmy może od razu, że jakiś sprzeciw był, ale biorąc pod uwagę skalę wyzwania, jakie Hitler rzucił społeczeństwu to należało się podziewać, że będzie on dużo większy.

W tym roku przypada 90. rocznica wyboru Adolfa Hitlera na kanclerza Rzeszy. O kulisach jego dojścia do władzy porozmawialiśmy z dr Krzysztofem Rakiem, historykiem i dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dr Krzysztof Rak, historyk, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej/Fot.: materiały prasowe

Panie Krzysztofie, utarła się opinia, że Hitler doszedł do władzy dzięki populizmowi głoszonych przez siebie haseł. Zgodzi się pan z nią?
– Populizm populizmem, ale w przypadku dojścia Hitlera do władzy jest ogromna liczba czynników, która to spowodowała. I prosta odpowiedzieć, że oto przyszedł czarodziej-hipnotyzer i zaczarował naród niemiecki jest bardzo często formułowana, np. w literaturze pięknej. Ma ona oczywiście mało co wspólnego z rzeczywistością. Bo owszem z jednej strony społeczeństwo niemieckie i to nie tylko zwykli Niemcy, ale również elity, oczekiwały kogoś takiego jak Hitler. Widzimy to, jak popatrzymy na Monachium lat 1919-1923 i początki kariery Hitlera – on w jakimś sensie był wytworem tamtejszych konserwatywnych środowisk. Ale z drugiej strony były również czynniki, nazwijmy to instytucjonalne, związane z takim a nie innym systemem politycznym. Mówiąc o dojściu Hitlera do władzy trzeba też wskazać czynniki gospodarcze, które są niewątpliwie bardzo istotne, bo one wpływały bezpośrednio na nastroje społeczne. Stąd nie sposób nie dostrzec związku między kryzysem roku ‘29 (kryzysem światowym) a tym, że Hitler jako przywódca partii mającej kilka procent poparcia w ‘30 roku zdobył ich później przeszło osiemnaście, dzięki czemu NSDAP stała się drugą partią w parlamencie (liczba deputowanych NSDAP wzrosła z kilkunastu osób do powyżej stu). To rzeczywiście był wielki awans, ale w tym momencie na pewno czynnikiem głównym była kwestia ogromnego bezrobocia związanego z kryzysem gospodarczym, który już na początku lat 30., jak już wspomnieliśmy, dotknął Niemcy.

W lipcu 1923 berlińska gazeta donosiła, że w Nowym Jorku za dolara trzeba zapłacić milion marek /Fot.: Wikipedia, Bundesarchiv
W lipcu 1923 berlińska gazeta donosiła, że w Nowym Jorku za dolara trzeba zapłacić milion marek /Fot.: Wikipedia, Bundesarchiv

Mówił pan o wyborach. Z jakim wynikiem wchodził Hitler do rządu w głosowaniu, które otworzyło przed nim drzwi do stanowiska kanclerza?
– Hitler w wyborach w listopadzie ‘32 roku, a więc w ostatnich wyborach przed przejęciem władzy, zdobył nieco ponad 33% głosów. Ten wynik dał mu najpierw kanclerstwo a potem pełną władzę nad Niemcami – nie tylko władzę polityczną ale również stricte społeczną. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz – razem z Hitlerem do rządu wszedł tylko Wilhelm Frick jako minister spraw wewnętrznych i Hermann Göring, który pełnił wówczas funkcję ministra bez teki i komisarza Rzeszy w pruskim ministerstwie spraw wewnętrznych, przez co mógł podporządkować sobie policję największego kraju związkowego Niemiec.

  • Czytaj także
Gdyby Piłsudski żył, nie przegralibyśmy wojny? Dr Krzysztof Rak odpowiada
1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły Polskę, a 17 września II Rzeczypospolita została zaatakowana przez Związek Radziecki. Rozmawiamy z Krzysztofem Rakiem, autorem książki „Piłsudski między Stalinem a Hitlerem”.

Wynik jest dobry, ale nie imponujący. Pytam o tę kwestię, bo trzeba zaznaczyć, że to nie zwycięstwo w wyborach zagwarantowało Hitlerowi stanowisko.
– Tu dotykamy trzeciej składowej jego ścieżki do władzy. Mówiliśmy o czynniku społecznym i gospodarczym, więc czas na polityczny. Jest nim fakt, że od początku lat 30. system Republiki Waimarskiej był w głębokim kryzysie, ponieważ rządy, które dochodziły wówczas do władzy – począwszy od rządu kanclerza Brüninga, były rządami, które de facto w Reichstagu albo nie miały poparcia, albo miały go bardzo krótko. Opierały się one na, nazwijmy to, pewnych specjalnych, nadzwyczajnych uprawomocnieniach, które przysługiwały prezydentowi Rzeszy, którym był wówczas sędziwy Paul von Hindenburg. Pewna część elit (były to elity konserwatywno-monarchistyczne), skupiona wokół niego, wietrzyła w związku z takim stanem rzeczy (tzn. tym, że Reichstag nie był w stanie wyłonić w kolejnych wyborach trwałego rządu, który miałby stabilne poparcie) pewnego rodzaju okazję.
Skoro ostatnie słowo miał zawsze prezydent von Hindenburg, to elity o których wspominałem, wpadły na pomysł, żeby zmienić system republikański i demokratyczny na monarchistyczny. I ci ludzie, w pierwszej kolejności Franz von Papen, chcieli do tego celu wykorzystać Hitlera i jego rząd. W zamierzeniu miał być on rządem przejściowym, tymczasowym, choć jednocześnie tym, który doprowadzi do zmiany systemu politycznego. Stąd niektórzy politolodzy to przeciwne Republice Weimarskiej środowisko, nazywają opozycją monarchistyczną. Oczywiście nie musiała to być stricte monarchia, były różne rozwiązania, jak choćby to znane z Węgier, gdzie było królestwo, ale de facto rządził regent przy pomocy rządu. Nie mniej, kluczowe jest, że miano wówczas do czynienia również z ogromnym kryzysem systemu politycznego, przez co było możliwe dojście Hitlera do władzy.

Adolf Hitler i Paul von Hindenburg w Poczdamie, 21 marca 1933 r./Fot.: Wikipedia, Bundesarchiv
Adolf Hitler i Paul von Hindenburg w Poczdamie, 21 marca 1933 r./Fot.: Wikipedia, Bundesarchiv

Którą z wymienionych przez siebie przyczyn uważa pan za najistotniejszą?
– Były one wielorakie i powiem szczerze, że trudno byłoby mi powiedzieć która z nich była najważniejsza. Na to chyba nie ma odpowiedzi, bo dopiero splot tych wszystkich okoliczności – oczekiwań społecznych, kryzysu gospodarczego i słabości systemu politycznego, doprowadził do tego, że Hitler został kanclerzem. Tu jednak jedno ale. I to ważne ale. To nie jest tak, że po pamiętnym 30 stycznia ‘33 r. czyli dniu, kiedy został mianowany na stanowisko, Hitler nic nie robił i nic nie musiał robić. Mamy tu do czynienia, w tej jego drodze do władzy, z czwartym czynnikiem, a więc jego osobą i nazistami. Bo to, czego dokonał pomiędzy styczniem a lipcem 1933 r. politycznie robi ogromne wrażenie, ponieważ nie ograniczył się tylko do zmiany systemu politycznego (systemu sprawowania władzy). Można powiedzieć, że dokonał właściwie rewolucji polityczno-społecznej. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy zlikwidował nie tylko partie polityczne, ale również większość ówczesnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. A mianowicie najpierw związki zawodowe w maju ‘33, a potem również innego rodzaju niezależne od państwa organizacje. To jest zastanawiające, że choć właściwie używał do tego terroru, to ta głęboka rewolucja nie spotkała się z poważnym sprzeciwem społecznym. Pamiętajmy też, że w tym czasie dokonał równie gruntownych zmian w strukturze państwa, m. in. scentralizował Niemcy, bo odebrał kompetencje państwom związkowym.

  • Czytaj także:
Historia powtórzy się po stu latach? Sadkiewicz: W dwudziestoleciu, podobnie jak dziś, też zaklinano rzeczywistość. Wiemy, jak się to skończyło
– Upowszechnił się, nie tylko u nas, pogląd, jakoby politykę można było prowadzić w oderwaniu od siły – mówi w rozmowie z Głosem24 Jan Sadkiewicz, historyk i wicedyrektor wydawnictwa Universitas, omawiając książkę Kryzys dwudziestolecia 1919–1939 E.H. Carra której jest tłumaczem. – Powróciła krytyko…

Możemy więc powiedzieć, że te pół roku w jego rządach było decydujące.
– Tak, to była kluczowa kwestia w tym, że sięgnąwszy po władzę, zdołał ją skupić i utrzymać.

Opis obrazu: Adolf Hitler przed frontem kompanii honorowej Waffen SS przed gmachem Reichstagu. Za Hitlerem widoczny Heinrich Himmler, 1941 r./Fot.: NAC
Opis obrazu: Adolf Hitler przed frontem kompanii honorowej Waffen SS przed gmachem Reichstagu. Za Hitlerem widoczny Heinrich Himmler, 1941 r./Fot.: NAC

Wracając do pana słów o tym, że elity konserwatywno-monarchistyczne chciały wykorzystać Hitlera i że jego rząd miał być tylko przejściowym. Co zatem poszło nie tak? Franz von Papen nie docenił Hitlera a ten przejrzał jego plany? A może Hitler od początku miał jasno określone plany i grał na siebie?
– Wydaje się, że Hitler od początku dążył do sięgnięcia po pełnię władzy. Miał też chyba świadomość trudności związanych z jej sprawowaniem w sytuacji, w której znalazł się system polityczny Rzeszy. Specyfika tego ostatniego polegała na tym, że nie mając poparcia w Bundestagu prezydent Rzeszy mógł odwoływać kolejnych kanclerzy i ogłaszać kolejne wybory. W ‘33 roku w Niemczech miały one miejsce dwukrotnie a do tego dochodziły jeszcze wybory w poszczególnych landach. Ówczesny kryzys systemu politycznego, o którym już wspomnieliśmy, charakteryzował się ciągłymi wyborami. Niemcy po prostu mieli już dość ciągłego głosowania i braku efektów. To też był sposób prezydenta i skupionego wokół niego ośrodka konserwatywno-monarchistycznego na likwidacje demokracji. Niemcy uznali, że republika jest dysfunkcjonalna, bo nie pozwala na zmiany, które pozwalałyby skutecznie rozwiązywać problemy Niemców. Hitler miał plan, ale też trzeba powiedzieć, że to był polityk, który umiał doskonale wykorzystać nadarzające się okazje. A polityka również, jeśli nie przede wszystkim, na tym polega.

Reichstag trawiony pożarem, 1933 r./Fot.: Wikipedia

To, że, jak pan wspomniał, socjalista zlikwidował związki zawodowe jest swego rodzaju paradoksem i smaczkiem historycznym, ale w jaki sposób Hitlerowi udało się tak mocno zaingerować w system polityczny?
– Pretekstem, który wykorzystał do likwidacji partii i związków zawodowych był pożar Reistagu, który dał paliwo niemieckiej, czy też hitlerowskiej propagandzie, że oto wróg wewnętrzny, ten najgorszy z możliwych, chce zniszczyć państwo, więc można bronić się tylko w jeden sposób – likwidując partiokrację i demokrację. Ten plan Hitler zrealizował, de facto pełnię władzy zdobywając we wspomniane sześć miesięcy. I to jest niesamowite, że jednak w tak wielkim kraju, mocarstwie europejskim, grupa polityków, czy też grupa polityczna, mogła to zrobić tak szybko przy tak słabym oporze.

Hitler w trakcie przemówienia w Krolloper, która pełniła funkcję Reichstagu, 11 grudnia 1941 r./Fot.: wikipedia, Bundesarchiv
Hitler w trakcie przemówienia w Krolloper, która pełniła funkcję Reichstagu, 11 grudnia 1941 r./Fot.: Wikipedia, Bundesarchiv

Może ma to związek z tym, o czym mówił pan na początku, że Hitler „wstrzelił się” w pewną potrzebę, nazwijmy to wielkiego wodza? Ona co jakiś czas pojawia się także współcześnie w postulacie kogoś, kto przyjdzie i wreszcie „zrobi porządek”. Rozumiem, że w latach 30. w niemieckim społeczeństwie było oczekiwanie na rządy twardej ręki?
– Na pewno, bo w każdym państwie demokratycznym są takie momenty, że gdy system ujawnia swoje pewne słabości, stąd od czasu do czasu pojawiają się też postulaty rządów twardej ręki. Ale w przypadku Hitlera i w przypadku Niemiec to pragnienie było podszyte także tęsknotą, która miała podtekst wręcz, powiedziałbym, religijny. Celowo mówiłem o Monachium i tamtejszej elicie, dzięki której Hitler nie tylko rozpoczął swoją drogę do władzy, ale w ogóle zaistniał w polityce. To działo się w roku ‘19, ‘20 a więc w czasie kryzysu po wojnie, kiedy Niemcy są krajem pokonanym, którym grozi rewolucja a obywatele nie widzą w demokracji remedium na to co się dzieje. Szczególnie bolesna dla Niemców była świadomość przegranej i to niespodziewanej, bo wydawało im się prawie do końca, że w wojnie zwyciężają. To spowodowało, że w czasach powojennego kryzysu część elit i społeczeństwa niemieckiego zaczęła myśleć do tego stopnia w sposób nieracjonalny, że zaczęto mylić politykę z religią. Dietrich Eckart, przedstawiciel konserwatywnej elity monachijskiej i pierwszy mentor Hitlera, mówił wręcz o oczekiwaniu na wybrańca, mesjasza, na kogoś, kto Niemcy zbawi. To quasi religijne myślenie jest charakterystyczne dla ówczesnej polityki niemieckiej, stąd oczekiwania były większe niż tylko na rządy człowieka silnej ręki. Bo nie chodziło tu o polityka, który zrobi w państwie porządek, ale kogoś kto przywróci sprawiedliwość dziejową, przywróci Niemcom ich miejsce na świecie… Stąd „zwykli” politycy nie mogli sprostać tym oczekiwaniom, tak bym to ujął.

Owacja deputowanych niemieckiego parlamentu dla przemawiającego Adolfa Hitlera. Widoczny przewodniczący Reichstagu Hermann Goring, 1941 r./Fot.: NAC
Owacja deputowanych niemieckiego parlamentu dla przemawiającego Adolfa Hitlera. Widoczny przewodniczący Reichstagu Hermann Goring, 1941 r./Fot.: NAC

Były to bardziej oczekiwania elit czy społeczeństwa?
– Oczekiwania społeczeństwa są w jakimś stopniu pochodną oczekiwań elity, bo w każdym społeczeństwie ona je kształtuje. Dam panu może taki przykład, bo jest on dla mnie zastanawiający. W roku ‘18 Tomasz Mann wydał słynną książkę „Rozważania człowieka apolitycznego” (została ona niedawno opublikowana u nas przez wydawnictwo Ośrodka Myśli Politycznej). Pisząc tę książkę w trakcie I wojny światowej, Mann, wybitny niemiecki literat, mający wówczas poglądy konserwatywne, jakie ma oczekiwania? Są to oczekiwania na nadejście III Rzeszy; Niemiec, które nie będą demokratyczne i liberalne. I ówczesna diagnoza polityczna Tomasza Manna jest taka, że normalna polityka nie jest remedium na niemieckie problemy. Że polityka w demokracji, spór pomiędzy partiami do niczego nie doprowadzi, nie pomoże zachować niemieckiego ducha. W obronie niemieckiej kultury wyrażał sprzeciw wobec francuskiej, liberalno-demokratycznej, cywilizacji. I choć Mann przeszedł potem na pozycje bardziej liberalne, to jednak wtedy tak pisał w swoim dziele. Dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać na jego przykładzie, że w owym czasie krytyka demokracji i oczekiwanie na nadejście III Rzeszy, charakteryzowała nie tylko jakieś skrajne grupy społeczeństwa czy elit. Niemcy w dużej mierze tak właśnie myślały. Kolejne kryzysy, które ich spotykały, powodowały pogłębianie się tego poglądu i, jeśli można tak powiedzieć, powodowały pewnego rodzaju krach Republiki Weimarskiej, bo obywatele powracali do takich recept i wyobrażeń, które musiały skończyć się Hitlerem. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że III Rzesza Hitlera to było to samo, co III Rzesza Manna, ale na pewno sporo było wspólnego, tj. niechęć do demokracji, do systemu partyjnego, do europejskiego liberalizmu. Stąd Mann z roku ‘18, z „Rozważań człowieka apolitycznego” jest dobrym przykładem, że Niemcy mieli trochę inne oczekiwania polityczno-społeczne aniżeli mogła im zaoferować Republika Weimarska.

Sesja Reichstagu z udziałem Adolfa Hitlera, Berlin 1941 r./Fot.: NAC
Sesja Reichstagu z udziałem Adolfa Hitlera, Berlin 1941 r./Fot.: NAC

Czy zatem brak sprzeciwu społecznego przy reformach jakie wprowadzał Hitler należy upatrywać w tych specyficznych nastrojach i przekonaniach społecznych?
– Powiedzmy może od razu, że jakiś sprzeciw był, ale biorąc pod uwagę skalę wyzwania, jakie Hitler rzucił społeczeństwu to należało się podziewać, że będzie on dużo większy. Zawsze, gdy w polityce pojawi się grupa, która chce zdobyć władzę w szerokim zakresie, to w normalnych społeczeństwach Zachodu inne grupy społeczne i polityczne, będą im „przeszkadzać” i uniemożliwiać jej skupienie. Przez to zawsze polityka kończy się pewnymi kompromisami. W tym przypadku opór był zbyt słaby, by zatrzymać Hitlera. No i pewnie zapyta pan teraz: dlaczego?

Dlaczego?
– Odpowiedź może wydawać się trywialna i w jakiś sposób niewystarczająca, ale jednak: zmęczenie polityką i systemem politycznym. To o czym już mówiliśmy: kolejne wybory, Niemcy idą po raz kolejnych głosować, a nic się nie zmienia. Proszę pamiętać, że był wtedy ogromny kryzys, miliony bezrobotnych, w społeczeństwie panował defetyzm i beznadzieja… Jak wspomniałem, Niemcom wydaje się, że zwykły polityk i zwykła polityka nie może być lekarstwem na sytuację, w której ich państwo się znalazło. Dlatego szukano środków nadzwyczajnych. I Hitler był takim nadzwyczajnym środkiem i lekiem ze wszystkimi późniejszymi konsekwencjami tego wyboru.

Demonstracja zwołana na wieść o wkroczeniu oddziałów niemieckich do Austrii. Na transparencie napis: "Alles für Osterreich ohne Schuschnigg", 1938 r./Fot.: NAC
Demonstracja zwołana na wieść o wkroczeniu oddziałów niemieckich do Austrii. Na transparencie napis: "Alles für Osterreich ohne Schuschnigg", 1938 r./Fot.: NAC

Czy zatem możemy powiedzieć, że Hitler był produktem oczekiwań społecznych?
– Chyba tak należałoby powiedzieć. Mówiłem na samym początku, że był on w jakimś sensie wytworem tamtejszej konserwatywnej elity. Ale zastanówmy się, skąd się wziął sukces Hitlera? Bo faktem jest, że nigdy 50% głosów w wyborach nie uzyskał. Mało tego, nigdy nie wyszedł poza granicę 40% poparcia. Z drugiej strony NSDAP była partią numer jeden, czyli zbierała najwięcej głosów, była więc partią najbardziej popularną wśród Niemców. Tak więc Hitler pewne poparcie społeczne miał a potem, mając już władzę nad państwem, potrafił za pomocą rożnych sposobów, poczynając od perswazji, poprzez propagandę, na terrorze kończąc, przekonać większość społeczeństwa do siebie i stworzyć III Rzeszę w oparciu o dyktaturę. Stworzyć państwo, które niewątpliwie było państwem totalitarnym, czyli państwem nowego typu, które ze swoim kultem jednostki w pewnym sensie wykraczało poza politykę. To wpisywało się w quasi religijne oczekiwania, o których już wspomniałem.

Plakat propagandowy NSDAP/Fot.: wikipedia, Bundesarchiv
Plakat propagandowy NSDAP/Fot.: Wikipedia, Bundesarchiv

Chciałem jeszcze zapytać pana o „Mein Kampf” w którym to Hitler wykłada swoje poglądy na różne sprawy a którą uważa się za lekturę niebezpieczną, która wpłynęła na popularność autora. Pomińmy współczesne recepcje i opinie. Czy dla ówczesnych wizja, którą Hitler rozpostarł przed czytelnikiem była czymś tak niezwykłym i nowatorskim, że porywała tłumy?
– Poglądy zawarte w „Mein Kampf” nie są oryginalne i nie odbiegają w jakiś szczególny sposób od tez głoszonych wówczas przez inne skrajne partie. Ta książka jest książka synkretyczną, efektem lektur młodego Hitlera. Czytał on wtedy dosyć dużo rożnych dzieł, ale miał wiedzę nieuporządkowaną, nieusystematyzowaną. I z tych swoich lektur poskładał sobie to, co mu odpowiadało. Składowe, takie jak rasizm, wiara w rasę nordycka, antysemityzm, geopolityka, Lebensraum, czyli przestrzeń życiowa, to jest wszystko gdzieś tam przeczytane. Hitler będąc w więzieniu w Landsbergu poskładał te ideologiczne klocki. Dodajmy, że książka ta nie jest specjalnie porywająca. Moim zdaniem dziś normalny wykształcony człowiek nie może brać jej na poważnie i czytać z zainteresowaniem, bo to wszystko jest dosyć nudne, napisane bez talentu i ciężkim stylem oraz językiem. To taki konglomerat pewnych idei, co prawda dosyć spójny logicznie, co trzeba przyznać. Nie sądzę też, że ta książka miała jakiś ogromny czy decydujący wpływ na społeczeństwo niemieckie, bo o wiele więcej znaczyła propaganda. Ta książka może być dodatkiem do propagandy polityczno-partyjnej, ale jej nie zastąpi. W polskim tłumaczeniu „Mein Kampf” ma prawie tysiąc stron. Jako autor książek o polityce zagranicznej Hitlera czytam ją, żeby móc wyjaśnić coś swoim czytelnikom. Oni przez tę lekturę pewnie by nie przebrnęli, nie mieli by na to ani ochoty, ani do tego cierpliwości. Stąd dzisiaj „Mein Kampf” jest ważna dla badaczy, którzy zajmują się historią, dlatego, że Hitler wyłożył w niej swój pogląd na świat i zawarł w niej swój generalny plan, na coś, co dziś nazwalibyśmy strategią dla Niemiec. Jego koncepcja jest banalna, chodzi w niej w gruncie rzeczy o to, żeby rasa nordycka opanowała świat a reszta jest tylko dodatkiem. Na tysiącu stron jest rozpisany program, jak ma się to dokonać. Wynurzenia Hitlera traktowalibyśmy jako bzdury, gdyby nie fakt, że doszedł do władzy w największym państwie na kontynencie europejskim i w imię realizacji zawartego w nich planu wymordował miliony ludzi.

Obwoluta Mein Kampf (wydanie 1926–1928)/Fot.: wikipedia
Obwoluta Mein Kampf (wydanie 1926–1928)/Fot.: wikipedia

Na koniec chciałbym zapytać o współczesne Niemcy. Czy możemy mówić o zrzucaniu odpowiedzialności przez naszego zachodniego sąsiada? Pytam w kontekście tego wszystkiego o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o dojście do władzy Hitlera i terrorze, jaki później wprowadził. Dla nas, jako bezpośrednich pokrzywdzonych, stawianie się Niemców w roli ofiar budzi co najmniej niesmak i zakrawa na próbę zdjęcia odpowiedzialności za wydarzenia II wojny światowej.
– Na wstępie trzeba zaznaczyć, że będziemy mówili o Republice Federalnej Niemiec a nie o NRD, bo w tym drugim przypadku to bardziej skomplikowana sprawa. To, że Niemcy po II wojnie światowej czuli się ofiarami, nie jest do końca dziwne. Są to w miarę zrozumiałe mechanizmy społeczne. Nas to może szokować, ale jest to też pewna postawa obronna. W tej chwili racjonalizuję, wiem, że to jest straszne, ale to, co Niemcy zrobiły i sposób w jaki to zrobiły, ich zbrodnie i bestialstwo, było i jest trudne do zrozumienia nie tylko przez nas i inne narody-ofiary, ale i przez samych Niemców, kiedy uświadomili sobie własne czyny. Problem jest taki, że po II wojnie światowej i prawdopodobnie wskutek tego czynnika, jakim była zimna wojna, Niemcy stosunkowo szybko powróciły do koncertu mocarstw. Dla polityki amerykańskiej i polityki Zachodu front zimnowojenny przebiegał przez to państwo, stąd Niemcy zachodni musieli być „naszymi” a to oznaczało, że powinni być tymi „dobrymi”. Jak to w polityce amerykańskiej, każdy ma swoich s****synów, i jak są po naszej stronie, to są to dobrzy s****syni. To spowodowało, że rozliczeń za zbrodnie II wojny światowej w latach 50. i 60. nie było. Co gorsza duża cześć elity hitlerowsko-enesdeapowskiej tworzyła nowe, federalne, demokratyczno-liberalne państwo niemieckie. Tutaj taką emblematyczną postacią jest Hans Globke, najbliższy współpracownik Konrada Adenauera, który był autorem komentarzy do ustaw norymberskich, absolutnie jednych z najbardziej haniebnych zapisów prawnych III Rzeszy, bo to one doprowadziły w końcu do Holocaustu i wymordowania narodu żydowskiego. Niestety, historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Jest w niej pełno przykładów tych, którzy popełniali zbrodnie i potem za nie nie odpowiedzieli. Nas na pewno to irytuje, bo jeśli idzie o sądzenie zbrodniarzy hitlerowskich, sądy niemieckie były bardzo mało skuteczne, nawet jeśli postawiono kogoś przed obliczem trybunału. Dotyczyło to szczególnie zbrodniarzy, którzy mordowali na Wschodzie. To było bardzo widoczne, tutaj nie było żadnej sprawiedliwości, sądy starały się takie sprawy bądź oddalać, bądź bardzo często uniewinniały sprawcę a jeśli skazywały, to później te osoby były na mocy amnestii szybko wypuszczane. Tak więc my widzimy procesy norymberskie i te z drugiej połowy lat 40., ale potem w RFN było już z tym fatalnie.

Ława oskarżonych w Norymberdze. Siedzą od lewej w pierwszym rzędzie: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel. W drugim rzędzie: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel/Fot.: wikipedia,
Pojmani przez SS Żydzi w trakcie powstania w getcie warszawskim, kwiecień 1943 r./Fot.: wikipedia, autorstwa nieznany
Pojmani przez SS Żydzi w trakcie powstania w getcie warszawskim, kwiecień 1943 r./Fot.: wikipedia, autorstwa nieznany

Skąd wynikało tak pobłażliwe traktowanie hitlerowskich zbrodniarzy ze Wschodu?
– O ile Niemcy zdają sobie sprawię czym był holocaust i się do tego przyznają, to gorzej jest z postrzeganiem zbrodni na Wschodzie i tu nie tylko chodzi o Polskę, ale i o zbrodnie na Białorusi, Ukrainie. Timothy Snyder poświęcił temu całą książkę. Niemcy winę za to, co działo się na Wschodzie, wypierają, co widać choćby w stosunku do kwestii reparacyjnych. Musimy sobie uświadomić, że my, jako Polska, dopłacaliśmy do całego procesu reparacyjnego. Tak to było skonstruowane, nie do końca z winy Niemiec, bo proces reparacyjny był autorstwa zwycięskich mocarstw. Nie mniej efekt był dla nas taki, że nie dość, że byliśmy główną ofiarą, to ze względu na określony sposób rozliczania się, myśmy do reparacji niemieckich dopłacili. Nasi niemieccy partnerzy mają tego świadomość a mimo to, nie poczuwają się do obowiązku zadośćuczynienia krzywdom. Nie ma wybaczenia i pojednania bez zadośćuczynienia. Tu powinniśmy widzieć pewien problem, bo we wszystkich dotychczasowych działaniach Niemcy nie poczuwały się do tego. Nie mówię w tej chwili o miliardach euro, ale nasi sąsiedzi nie zrobiły żadnego materialnego gestu, typu: odbudujemy wam zamek królewski, co też świadczy o ich podejściu do tej sprawy i to też jest dziwne. Mamy rok 2023 i dopiero teraz zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynamy mówić o sprawiedliwości związanej ze skutkami II wojny światowej. To oznacza, że ktoś coś po drodze zaniedbał a Niemcy cały czas uchylały się od odszkodowań. Jak popatrzy się na historię relacji Polski z Niemcami, PRL-u z RFN-em, to Niemcy zawsze wychodziły z zasady: żadnych odszkodowań, nie ma o tym mowy. I tu Niemcy złapały się same w pułapkę, bo formalnie rzecz biorąc, żadnych odszkodowań związanych z II wojną światową nie otrzymaliśmy. Nasi robotnicy przymusowi w końcu otrzymywali tylko świadczenia ex gratia, a nie odszkodowania za pracę niewolniczą. Czyli prawdą jest, że Polska była ofiarą agresji Niemiec w czasie II wojny światowej i okupacji, ofiarą, jeśli chodzi o straty osobowe oraz materialne i nie otrzymała ani grosza odszkodowania w rozumieniu formalno-prawnym. Historia nie jest sprawiedliwa.

Fot. główne: wikipedia, Bundesarchiv

Historia

Historia - najnowsze informacje

Rozrywka